Felhívás az erdélyi magyar közélet és politika megtisztulására

Tájékoztató az EMNT és az EMNP stratégiai együttműködéséről


KÖZLEMÉNY

    November 13-án magyar és román nyelvű sajtótájékoztatónak volt a helyszíne Tőkés László európai parlamenti képviselő nagyváradi központi irodája. Képviselőnk, aki egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnökével együtt tájékoztatta a médiát az EMNT és az EMNP stratégiai együttműködésének irányelveiről és pászmáiról, a két szervezet legutóbbi országos küldöttgyűlésein elfogadott határozatok nyomán. A civil és a politikai szféra partnerségének egyre hangsúlyosabbá kell válnia a nemzeti-polgári oldalon a lassan közeledő választások fényében, mind Erdélyben, mind Partiumban – fogalmazta meg Tőkés László, majd bemutatta az EMNT kézdivásárhelyi küldöttgyűlésén elfogadott cselekvési-intézkedési terv programpontjait. Ezek legtöbbje valamilyen módon az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómiatörekvéseinek keretei közé illeszkedik, de olyan is van, amely a Nemzeti Együttműködési Rendszerbe.

    A továbbiakban erdélyi EP-képviselőnk az aktuális romániai politikai helyzetet tekintette át, szerinte a kialakult válság legfontosabb üzenetét Klaus Johannis államelnök fogalmazta meg, amikor is egyértelműen fellépett a korrupció ellen, tisztulásra, sőt „nagytakarításra” szólítva fel a pártokat. Ezzel egyetértve Tőkés László felhívta a figyelmet: a korrumpálódott, lezüllött, utálatossá vált, a közbizalmat eljátszott politikai osztálynak sajnos része az az RMDSZ is, amely az erdélyi magyarság fölött inkább uralkodni akar, semmint azt szolgálni. A Csomortányi Istvánnal közösen kiadott Nyilatkozat jórészt azt az álságos helyzetet világítja meg, amelyben az RMDSZ megpróbálja kívül helyezni magát azon a belpolitikai válságon, amelynek ő maga is egyik okozója. Az EMNT elnöke, a Néppárt védnöke külön kiemelte: a jövő évi választásokra készülve mind a tanács, mind a párt harcot hirdet az általános korrupció ellen, de az erdélyi magyar közélet és politika megtisztulásáért is küzdeni fog. Partiumban, illetve Biharban ezen a téren különösképpen sok a tennivaló – húzta alá Tőkés László.

    A Néppárt megyei elnöke több példával is illusztrálta, hogy az RMDSZ mind országos, mind helyi szinten többször kezdeményezett vagy támogatott olyan akciókat, amelyek a polgári demokratikus fejlődést gátolták és a jogállamiságot sértették, vagy olykor „csak” a jóérzést és tisztességet. Az EMNT elnökével egyetértve szólította fel maga is az RMDSZ-t, hogy a szervezet belső megtisztulása révén tegye lehetővé a választási összefogást ott, ahol a magyar érdek ezt megköveteli majd.

    Az összefogás és szolidaritás szép példájaként idézték fel a sajtótájékoztatón az október 24-i őrtűzgyújtást, amely ugyan Székelyföld határainak kivilágítását célozta, de a partiumi és a határon túli helyszíneken azonos időpontban fellobbant őrtüzek a nemzeti együvé tartozást is sikeresen demonstrálták.

tokes_csomortany1

    A migrációs válság várható eszkalációja kapcsán ismételten leszögezték: meg kell védeni Európát, országainkat és nemzeteinket azon veszélyektől, amelyek ezzel a jelenséggel együtt járnak. Románia számára is követendő példát mutat az intézkedések tekintetében Magyarország – mondta Csomortányi István, míg Tőkés László ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodahálózatában bárki aláírhatja azt a petíciót, melyben a Fidesz kezdeményezéséhez csatlakozva határozottan elutasítja az illegálisan bevándoroltaknak az uniós tagállamokra való ráerőltetését egy kvótarendszer alapján. Mind a magyar, mind a román állampolgársággal rendelkezők leadhatják kézjegyeiket a lakhelyükhöz legközelebb eső EMNT-irodában. A szervezők ugyanakkor remélik, hogy önkéntesek is segíteni fogják az aláírásgyűjtést.

        Nagyvárad, 2015. november 13.                                             Tőkés László, EP-képviselő
                                                                                                                         Sajtóirodája


NYILATKOZAT

    A bukaresti tűzvész nyomán országszerte kirobbant tüntetések, valamint a kialakult belpolitikai válság legfontosabb üzenetét Klaus Johannis államelnök fogalmazta meg, amikor is egyértelműen fellépett a korrupció ellen, tisztulásra, sőt „nagytakarításra” szólítva fel a pártokat.

    Ennek összefüggésében csak üdvözölni lehet Dacian Cioloş párton kívüli szakember, volt európai biztos jelölését egy olyan átmeneti kormány élére, melynek tagjai remélhetőleg szintén politikailag és erkölcsileg „feddhetetlen” közéleti emberek lesznek.

    Magától értetődő, hogy az államfői felszólítás nemcsak a vezető román versenypártoknak, hanem az utca által leváltásra ítélt román politikai osztály bennfentes tagjának, az RMDSZ-nek is szól. Magyar érdekszövetségünknek éppen úgy szüksége van a változásra és a tisztulásra, miként levitézlett többségi partnereinek, köztük is a korrupt Victor Ponta nevével fémjelzett, posztkommunista Szociáldemokrata Pártnak. Amint a Székely Hírmondó vezércikkírója megállapítja: az RMDSZ-nek is vállalnia kell a felelősséget, hiszen magyar pártszövetségünk „annyira beolvadt a visszataszító román politikai életbe”, hogy a román parlamenti pártoktól aligha lehet megkülönböztetni.

    Vezető képviselőinek a minapi SZKT-ülésen elhangzott megnyilatkozásaiból úgy tűnik, hogy az RMDSZ el akarja hárítani magától a súlyos politikai helyzet, illetve a belpolitikai válság miatti felelősséget. Kovács Péter ügyvezető elnök – úgymond – nem tudja elfogadni „a kollektív bűnösség elvét”. Borbély László parlamenti képviselő szintén ki akar bújni a felelősség alól, amikor így fogalmaz: „Nehogy magunkra vegyük az egész romániai társadalom ódiumát.” Cseke Attila bihari honatya szerint: az RMDSZ-nek azt kell csinálnia, amit eddig, csak hatékonyabban. Kollégája, Szabó Ödön pedig egyenesen azt állítja, hogy a szövetségnek sikerült megőriznie a magyar közösség bizalmát.

    Jól tudjuk azonban, hogy ezeknek a hamis nagyotmondásoknak éppen az ellenkezője az igaz. Éppen ezért a román államfő felhívásának intő szavait az RMDSZ-nek is magára kell vennie, és el kell indulnia az önvizsgálat és a tisztulás útján. Kelemen Hunor pártelnöknek is jól kell tudnia, hogy e nélkül nem lehet szó „újratervezésről”.

    Seperjünk a saját házunk táján: mindezek előtt és mellett igazi „nagytakarításra” van szüksége a bihari RMDSZ-nek – élén a korrupció vádjával büntetőeljárás alatt álló Kiss Sándor megyei elnökkel és „csapattársaival”. Azzal a Biró Rozália szenátorral együtt, akit „érdemei elismeréseképpen” nemrégen választottak újra az SZKT elnökének, és aki Szabó Ödön képviselővel együtt minden bizonnyal azért „menekült” Románia parlamentjébe, hogy mentelmi joguk mögé bújva ne legyenek felelősségre vonhatók az általuk igazgatott Mecénás Alapítvány korrupciós ügyei miatt (lásd: Ady-központ, Léda-ház).

    Ebben az összefüggésben az RMDSZ Nőszövetségének sem válik dicsőségére a volt nagyváradi alpolgármesternő elnöksége. De az RMDSZ-be beolvadó Magyar Polgári Párt elnökének, Biró Rozália házassági rokonának, Biró Zsolt pártelnöknek a sokat emlegetett „júdáspénze” is ugyanebbe a jelenségkörbe tartozik.

    A jövő évi választásokra készülve, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt – nemzeti/nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – harcot hirdet a korrupció ellen, sajátlagos módon pedig az erdélyi magyar közélet és politika megtisztulásáért Partiumban, illetve Biharban ezen a téren különösképpen sok a tennivaló. E nélkül igencsak borúlátók lehetünk a jövőre sorra kerülő változásokat illetően.

tokes_csomortany2

    Ugyanakkor felhívással fordulunk az RMDSZ-hez, hogy a szervezet belső megtisztulása révén tegye lehetővé az összefogást az önkormányzati választások alkalmával. Ebben mi partnerek vagyunk.

    Partiumi és bihari szinten hasonló felhívással fordulunk egyházainkhoz, a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez, továbbá Huszár István nagyváradi alpolgármesterhez és jó szándékú RMDSZ-es elvbarátaihoz: ne vállaljanak közösséget a súlyosan kompromittálódott szövetségi vezetőkkel és parlamenti tagokkal, sőt működjenek közre velünk a magyar politikai és közélet megtisztításában és újjászervezésében. Ilyenképpen készüljünk együtt a közelgő választásokra – nemzeti érdekeinket fölébe helyezve az egyéni és a pártérdekeknek.

        Nagyvárad, 2015. november 13.

                                Tőkés László                                                               Csomortányi István
                            az EMNT elnöke                                                   az EMNP Bihar megyei elnöke

Kérem ossza meg ismerőseivel: