Tájékoztató

Fűtésről, térrendezésről, fakivágásról

Nem lesz fűtéskiesés

Ismételten fel szeretném hívni a figyelmet, hogy nem áll fenn a veszélye annak, hogy novemberben fűtéskiesés lesz – jelentette ki Nagy Zoltán alpolgármester. Azért mondom, mert állítólag a rádió megint mondja, hogy kérdéses a fűtés folytonosságának a biztosítása. Ilyen veszély nincs, mert több párhuzamos síkon folynak beszélgetések ennek a problémának a megoldására – hangsúlyozta a városvezető.

Annak ellenére, hogy Gyergyószentmiklós városvezetése szeretné, ha a szolgáltató továbbra is maradna , de készül arra, hogy biztosítani tudja a folytonosságát a szolgáltatásnak, ha november 6-tól az E-Star megszünteti tevékenységét. Ennek érdekében az önkormányzatnál már dolgoznak az új személyzeti struktúrán, és minden be nem töltött állást a távhőszolgáltatás működtetését biztosító személyzet alkalmazására tartanak fenn. Az új szervezési ábra jóváhagyását a Köztisztviselők Országos Ügynökségétől (ANFP) várják, ahogy ez megtörtént, úgy a testület elé terjesztik beleegyezésre, majd kiírják a vizsgákat az új munkahelyekre. Ütemtervben vannak, hogy más szolgáltató híján az önkormányzat vehesse át a fűtésszolgáltatást. Egyeztettek az E-Star helyi igazgatójával, Dácz Gáborral is, és jövő hétfőn találkoznak a szolgáltató azon alkalmazottaival, akik a termelésben, a fűtés működtetésében, az adminisztratív munka elvégzésében tevékenykednek, és alkalmazásukkal folytatható lenne ez a tevékenység. Annak érdekében is történik ez, hogy átlássák, letisztázzák a munkafolyamatokat, azokat a hivatali elvárásokat, amelyek vonalán esetleg tovább kell menni. Ez az egyik sík, amelyen folyik a tervezés, a munkálat.

Ezzel párhuzamosan folyamatos egyeztetések történnek, annak érdekében, hogy a fűtésrendszert milyen módon tudná  kiváltani az önkormányzat. Az alpolgármester szerint ennek kevés az esélye, hiszen egy ilyen rendszert elég költséges megfinanszírozni. Ha erre születne is döntés, akkor csak hitelből lehetne ezt megoldani.

Ennek ellenében, úgy látják, hogy az lenne előnyösebb, ha egy másik befektető venné át ezt a beruházást, és a továbbiakban ő működtetné. Erről a lehetőségről különböző felekkel már folyamatban vannak tárgyalások, megkeresések is érkeztek ez irányban, de még konkrét döntések nem születtek. Az önkormányzat, a budapesti tárgyalások eredményeként, ebben a folyamatban közvetítőként szerepelhetne, s a mostani szolgáltató elfogadná a várostól az ajánlott, preferált befektetőt.

Az E-Star fenntartja azt az álláspontját, hogy nem kíván a városban tovább szolgáltatni, de hajlandó visszalépni a szerződésbontástól, ha sikerül egyezségre jutni egy másik befektetővel, aki átveszi a szerepét. Úgy értelmezhető, hogy nekik az lenne az ideális, ha nem is a befektetési árban (13 millió euró), akár olcsóbban is, de valaki kivásárolja a szolgáltatást. Ebben az esetben elállnak a szerződésbontástól, a pereskedéstől és békésen lelépnek. Viszont, ha nem sikerül megállapodni az átvétel semmilyen formájában, akkor marad a jogi út, s akkor előreláthatólag évek múlva kimondja a bíróság, hogy kinek volt igaza.

Ezekről a lehetőségekről egyelőre még a tanács nem mondott véleményt, de frakciók közötti tárgyalások már voltak. Azt szeretném, hogy a holnapi (október 8., csütörtök – a szerk. megj.) tanácsülésen a testület fogalmazzon meg egy álláspontot, amivel az E-Star elé lehet állni további egyeztetések céljából – mondta Nagy Zoltán. Tehát kell tárgyalni a saját forrásból való megvásárlásról, valamint a befektetők bevonzását illetően is.

Amennyiben az önkormányzat fogja biztosítani a szolgáltatást, akkor az újonnan létrehozott, külön jogi személyiséggel rendelkező, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó közintézménynek lehetőség van célösszeget juttatni a szolgáltatás biztosítására, és előre meg lehet hitelezni annak elindítását. Azt követően pedig, a következő hónapig, a szolgáltatás ellenértékéből egy konzisztens árbevétele lesz az intézménynek, amiből tudja finanszírozni a további tevékenységét.

Összefoglalva tehát két lehetőség van: vagy az önkormányzat veszi át a fűtésszolgáltatást, vagy keresnek egy másik befektetőt, aki átveszi az E-Star szerepét. A fűtésszezon közelsége miatt inkább az első verzió tűnik megvalósíthatónak.

Nem drágul a fűtés

A fűtés ellenértékének esetleges változásáról az alpolgármester elmondta, hogy a bíróság még nem hozott döntést arról, hogy végülis a tanács jóváhagyta-e vagy sem az E-Star kérését a fűtés árának drágítását illetően, tehát jelen pillanat az egyetlen érvényes ár, az a tavaly elfogadott ár.


Készül az új parkoló

A Szent István templom szomszédságában, amióta kialakult a körforgalom, a gépkocsivezetők egy kb. 1500 négyzetméteres jelöletlen felületet használtak parkolóként. Ezt a területet most hivatalos parkolóvá alakítják át. Ehhez már év elején megrendelték a terveket, illetve most már a kivitelezésre is megköttetett a szerződés. Elindultak a munkálatok, amelynek a végeredményeképpen a Testvériség sugárútról kialakítanak egy bejáratot a parkolóba, ez egy kb. 804 négyzetméteres, alapozással ellátott, aszfaltozott felület, illetve egy ugyancsak megfelelő alapozással kialakított 26 férőhelyes térkövezett parkolóhelyet készítenek. A parkolóval egyszerre lesz rendezve a plébánia és a bevásárlóközpont közötti 88 négyzetméteres szakasz is. A munkálatokat, 5 éves garanciával, a Ben-Com-Mixt Construct végzi. A szeptember 14-én kötött szerződés szerint a munkálatok befejezéséig 2 hónap áll rendelkezésére a kivitelezőnek. A beruházás összértéke, tervezéssel, kivitelezésének együtt  227 112,51 lej. Ebből a parkoló kiépítése 160 000 lej.

A munkálatokat megrendelő városi önkormányzat, a beszűkült mozgástér miatt az érintettek türelmét kéri és köszöni megértésüket. Ugyanakkor felkéri a gépkocsivezetőket – mert sajnos van példa rá –, hogy ne a kialakított zöldövezeten, a már kiültetett fák között parkoljanak.

Lesznek még kisebb rendezések (elektromos vezetékek rendezése, Szent István-szobor felállítása, gyepesítés, virágágyások kialakítása), de ezzel a térkialakítással gyakorlatilag befejeződnek a nagy munkálatok a Szent István templom körül.


Fakivágások, esztétikai metszések

Leadhatók a fakivágási kérelmek. Igaz, eddig is fogadták azokat, de érdemben nem tudtak foglalkozni a kérések megoldásával. Ugyanis a hidegek beállta, a lombhullatás után lejár a vegetációs periódus a növényeknél, az előírásoknak megfelelően csak ekkor szabad a fákon, cserjéken, bokrokon bármiféle beavatkozást végezni. Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, ha még nem tettek le az év folyamán kérést, és környezetükben továbbra is látnak olyan fákat, bokrokat, amelyek esetében indokolt lenne akár a rendbetétel, az esztétikai metszés, akár a kivágás, azok tegyenek le kérelmet minél hamarabb. A kéréséket nem az önkormányzat bírálja el, hanem egy helyi, szakemberekből álló bizottság, majd ezt láttamozza a megyei környezetvédelem is, csak utána történhet szerződéskötés, a munkálat megrendelése, kiszervezése, ezért olyan hosszas a procedúra.

Ábrahám Imre

Kérem ossza meg ismerőseivel: