Tájékoztatott az alpolgármester

Lesz-e fűtés?

Több éves minőségi fűtés után újra ezt a kérdést teszik fel a tömbházlakók, miután híre ment, hogy az E-Star egyoldalú szerződésbontást jelentett be. Nagy Zoltán alpolgármester mindenkit nyugalomra int, bármilyen fordulatot is vesz az ügy, továbbra is lesz fűtés és meleg víz. Ugyanis törvény kötelezi az önkormányzatot a szolgáltatások folytonosságának biztosítására.
Az E-Star azzal magyarázta egyoldalú szerződésbontását, hogy a képviselő-testület nem szavazta meg a távhőár 7,5 százalékos emelését, melyet a Közszolgáltatásokat Felügyelő és Szabályzó Nemzeti Hatóság (ANRSC) előzetesen már elfogadott, s ami kötelező érvényűnek számít. Ezért a fűtésszolgáltató szerződésszegéssel vádolta Gyergyószentmiklós önkormányzatát és a szerződés 23-as cikkelye alapján egyoldalúan felbontotta a szerződést.
A sajtótájékoztatón Nagy Zoltán alpolgármester egy új fordulattal vezette fel az elkövetkező lépéseket az ügyben. Lehet, hogy alaptalan az E-Star indoklása, miszerint az önkormányzat nem fogadta el a megemelt távhőárat. Ugyanis most kerül tisztázásra, hogy azon a bizonyos márciusi tanácsülésen, amikor szavazatra bocsájtották a 7,5 százalékos áremelést, mennyi az annyi, azaz mit jelentett a többség: a 17 tanácsos fele +1, vagy csak az ülésen jelen levő tanácsosok fele +1 szavazata. Akkor az előbbit elfogadva úgy gondolták, hogy az áremelés nem kapta meg a szükséges szavazatokat. Most egy újabb szakvélemény szerint – az akkori 8 MPP-s szavazattal – igenis megvolt a többség és a képviselő-testület lényegében elfogadta az áremelést. Erre a dilemmára kért véleményezést a bíróságtól az önkormányzat.
Egy másik lehetséges lépés újabb bírósági elbírálást igényel. Az önkormányzat szerint ugyanis az E-Starral kötött szerződés olyan jogi kategóriába esik, amely szerint nem lehetséges az egyoldalú szerződésbontás, ahhoz bírósági döntés szükségeltetik. Ezért pert indít a városháza az E-Star ellenében.
Ha az első esetben a bíróság szerint az áremelés megtörtént, azaz a márciusi tanácsülésen az áremelési javaslat megkapta a szükséges szavazatszámot, akkor az E-Starnak nincs oka a szerződésbontásra, folytatnia kell a szolgáltatást. Ez akkor azt jelenti, hogy márciustól 7,5 százalékkal megnőtt a távhő ára. Jó kérdés, hogy a két ár közötti, mostanig felgyűlt különbözetet milyen módon kaphatja meg az E-Star.
Ha a bíróság úgy dönt, hogy nem történt meg a távhő árának emelése, akkor jogosnak ítélheti meg a szerződésbontást. Ebben az esetben érvényesülhet a második jogi lépcső, amikor arról kell döntenie az ítélőszéknek, hogy ezt egyoldalúan megteheti az E-Star vagy nem. Ha nem, akkor valószínűleg egy hosszas jogi procedúrának nézünk elébe. Ha igen, akkor ebben az esetben a bírói döntés dátumától – és nem szeptember 4-től – kezdődően van 60 napja az önkormányzatnak a szolgáltatás átvételére.
Lesznek még kanyarok az ügyben – vélte Nagy Zoltán alpolgármester –, de inkább legyen kanyar, mint ne legyen út! – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a városházának az a célja, hogy a szerződésbontás ne történjen meg. Bár a legrosszabb esetben időszakosan, 90 napig bárkit meg lehet bízni a fűtésszolgáltatás folytatására, hiszen a rendszer Gyergyószentmiklósé, s ahhoz nem nyúlhat az E-Star még szerződésbontás esetén sem, de nem szeretnék, hogy pont most, a fűtésszezon kezdete előtt történjen meg a szolgáltató váltás. Ezért is kezdeményeztek újabb megbeszélést az E-Star vezetőségével, amelyre remények szerint a jövő héten kerül sor.
A hogyan tovább azért sem egyszerű, mert az E-Star álláspontjának jogossága esetén a város hosszú évekig fizetheti a szolgáltató követeléseit, a befektetéseinek költségeit és a 25 évre kötött haszonbérleti szerződés tervezett jövedelmének megtérítését.

Mezei-ügy

Szeptember 9-én újabb halasztás történt a város felfüggesztett polgármesterének ügyében. Hogy megszűnik-e a hatósági felügyelet, és Mezei János visszatérhet-e a polgármesteri székébe, azt szeptember 17-én fogjuk megtudni, ha minden igaz, bár az akkori döntés sem lesz végleges. Akkor derül ki az is, hogy a város polgármesteri hivatala, felelős félként bekerül-e az eljárásba, hogy kártalanítás megítélése esetén anyagi fedezetet nyújtson a felperesnek.

Vadkárok

Sok volt a vadkár a város környékén. A szabály szerint a kárt 24 órán belül kell jelezni az önkormányzatnál, aki azt jelenti a hatóságoknál, majd a kárfelmérés után felterjesztik Bukarestbe a kárigényt. A nagyragadozók által okozott károkat a központi költségvetésből térítik meg, a többi vad által okozott károkat pedig annak a vadásztársulatnak kell megtérítenie, amelynek területén történt az eset.
Gyergyószentmiklós adminisztratív területén fekvő legelőkről hivatalosan 11 károsult állatról érkezett bejelentés. A nyilatkozatok alapján négy fejőstehenet, egy tinót, két juhot, három kecskét és egy csikót ért medvetámadás.
A témához kapcsolva az alpolgármester elmondta, hogy a helyi gazdák védelmében szabály van arra, hogy a havasokból nem szabad lehozni idegen állatokat legeltetés céljából a városi területekre.

Szociális és az ifjúsági lakások (ANL)

Többségében lejártak az ifjúsági lakások bérlőivel 5 évre kötött szerződések, folyamatban vannak a hosszabbítások. Egy évre szóló bérleti szerződést írhattak alá az önkormányzattal azok a bérlők, akiknek nincs elmaradásuk a hivatal felé. Akiknek van tartozásuk, azok csak 3 hónapos szerződésre kaptak lehetőséget.
A országos törvények előírásának megfelelően a 35 évet betöltött bérlőknek magasabb bérleti díjat kell fizetniük. A negyven bérlő több mint fele töltötte be a 35. életévét. Ők havonta több mint 100 lejjel kell felpótolják az eddigi lakásbért.
A szociális lakásoknál elég sokan vannak, akik nem fizetik azt a minimális bért sem, amit a szerződés előír számukra. Az önkormányzatnak elfogyott a türelme, s az adósok ellen kilakoltatási pereket kezdeményezett.

Járdák

Annak ellenére, hogy sok helyen még mindig az Arconsra várunk, hogy befejezzék a víz- és csatornahálózat munkálatait, ismételten újraindul a járdajavítási program – mondta az alpolgármester. A város 8200 m² térköves, és több mint 9000 m² aszfaltjárdára kötött szerződést. A tervezők javaslata alapján dőlt el, hogy hova milyen járda lesz kiépítve.

jardakA járdásítási terv

Utak, terek

Az útjavítási munkálatok kiírásának határideje lejárt, a későbbiekben tájékoztatnak az eredményekről.
A Batthyány Ignác Technikai Kollégium előtti térrendezés befejeződött, csak a két oldalán kialakítandó zöldövezet betelepítése maradt még hátra, mely az időjárás függvényében vagy most ősszel, vagy jövő év tavaszán készülhet el. Szaporítva a város közterein található műalkotások számát, az ősz folyamán a téren avatásra kerül a helyi Burján Gál Emil szobrászművész munkája, Batthyány Ignác erdélyi püspök, az intézmény névadójának szobra is.

Parcellázás

A mezőgazdasági területek, erdők kataszteri felmérése, parcellázása folyamatosan halad. A 123 dűlőből 34-ben folyt mérés, 6 dűlő tervei vannak beadva telekkönyveztetésre a Kataszteri Hivatalhoz.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a lakosság támogató hozzáállása a parcellázási folyamathoz, motivációként pedig elmondta most is, hogy a telkek jogos tulajdonosai ingyenesen kaphatnak birtokleveleket és tulajdonukat, a földtörvény előírásai szerint, díjmentesen beírják a telekkönyvbe. Másképpen ez 400-700 lejbe is kerülhet, tehát használják ki az alkalmat és vegyenek részt a meghirdetett fórumokon, segítsenek a parcellázási tervek elkészítésében.

Pitypang óvodaközpont

Viszonylag jó ütemben folynak a munkálatok a gyergyószentmiklósi Kós Károly iskolához tartozó Pitypang óvodaközpontnál. Adódott néhány probléma (a régi szárny falaiban gombás fertőzést állapítottak meg, a régi ablakokat sem lehetett megőrizni, tehát ablakcserére is sor került), de úgy látszik, sikerül tartani a határidőt. Az elképzelés szerint szeptemberben az óvodások az újabb szárnyban kezdhetik már az új tanévet.

Online ügyintézés

Hamarosan (2-3 héten belül) lehetséges lesz az online ügyintézés városunkban is. Otthon, a számítógép előtt ülve néhány kattintással kifizethetjük az épület-, autó-, telekadóinkat, valamint az esetleges közúti bírságokat. A bankkártyás megoldás egyelőre csak a közúti bírságok fizetésekor működik a ghiseul.ro oldalon.

Vitalissima

A Vitalissima, mint Gyergyószentmiklós száz százalékban önkormányzati tulajdonú cége, jogilag még létezik. Amint már ismeretes, az idén tavasszal kiderült, hogy az önkormányzat nem jogszerűen adott át különböző közszolgáltatásokat a 2013 november 1-től működő Vitalissima kezelésébe. Emiatt jogerős bírósági végzés született, miszerint a cég nem végezheti ezeket a tevékenységeket, és az önkormányzat nem fizetheti ki az elvégzett munka díját. Így, annak ellenére, hogy tovább dolgoztak, a munkások nem kaphattak fizetést. A helyzetet javítandó az önkormányzat visszaalkalmazott 12 embert, ám a többiek ügye azóta sem oldódott meg. A közterületek adminisztrálásában külön kellett választani az utcaseprést, a hóeltakarítást, és a közterület-karbantartást. Az előbbi kettőre már folyamatban van a szolgáltató keresése. Az utóbbi, a közterület-karbantartás licitre való kiírása nem kapott elég szavazatot a tanácstól, így más megoldást kellett keresnie az önkormányzatnak. A Vitalissima direkt megbízással kaphat munkát, de gépek nélkül (azokat vissza kellet adni a városnak), csak kétkezi munkát vállalhatnak, amiből nem lesz sok nyereség.
Az alpolgármester elmondta, hogy keresik a megoldást az áldatlan helyzetre, de megtörténhet, hogy télire 20 ember munka nélkül marad. Addig is direkt megbízásokkal próbálják munkához, s ezáltal bérhez juttatni a Vitalissima alkalmazottait.

Kérem ossza meg ismerőseivel: