Találkozások IV.

Megjelent a Kercsó Attila Irodalmi Kör újabb antológiája

Április 1-én, pénteken délután 17:00 órai kezdettel mutatták be a gyergyószentmiklósi Kercsó Attila Irodalmi Kör Találkozások IV. című antológiáját. A városi könyvtárban szervezett bemutatóra számos érdeklődő volt kíváncsi, mondhatni, teltház előtt mutatták be a kötetet.

A 2000-ben megjelent első Találkozások után az 54 évet betöltött irodalmi körnek sikerült egy újabb kötetet kiadnia tagjainak alkotásaiból.

A rendezvény kezdetén Porácki Judit, a városi könyvtár megbízott vezetője szólt röviden az irodalmi kör vezetőiről és alkotóiról, valamint a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamarazenekar tette ünnepélyesebbé az estét két szép zeneművel. Ezek után Bajna György, a kör tagja üdvözölte a jelenlevőket, és röviden beszámolt a kör tevékenységének közelmúltjáról és terveiről. Beszéde elején az összegyűltek percnyi csenddel emlékeztek a kör elhunyt tagjaira. Folytatásként pedig a kör jelenlévő tagjai olvastak fel alkotásaikból. Ezt követően pedig a szerzők dedikálásaira, jó hangulatú beszélgetésekre került sor.

IMG_1286

A Találkozások IV. szerzői Albert-Lőrincz Márton, András Szabolcs, Bajna György, Balázs Gáspár Emil, Bíró József, Bíró László, Burján Emil, Burján Gál Enikő, Czirják Edit, Csata Ambrus, Csata Ernő, Csergő Lajos, Csuszner Ferenc, Farkas Szabolcs, Ferenczi Attila, Gál Éva Emese, Kamenitzky Antal, Kercsó Attila, id. Nyisztor Miklós, Panigay Róbert, Rafi Lajos, T. Szabó Edit, valamint Ambrus Lajos, Füzesi Magda és László Péter Sándor (vendégszerzők).

 

Alább Bajna György körtag – sok információt rejtő – lejegyzett gondolatait közöljük:

Kedves Barátaink!

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamarazenekar játéka után, mely során Corelli: Allemanda és Valentin: Giga című művét adták elő, engedjék meg, hogy megosszak néhány gondolatot, mielőtt önök is feltehetnék kérdéseiket.

Örömmel köszöntöm az itt lévő alkotókat: Ambrus Lajost Korondról, András Szabolcsot, Balázs Gáspár Emilt, Bíró Józsefet, Bíró Lászlót, Burján Emilt, Burján Gál Enikőt, Czirják Editet, Csata Ambrust, Csuzsner Ferencet, Ferenczi Attilát,  Gál Éva Emesét.

Megkérem, hogy adózzunk egy perc csenddel az irodalmi kör elhunyt tagjai emlékének.

Nem szeretném túllihegni egy ilyen gyűjteményes kötet jelentőségét, hiszen nagyon jól tudom, hogy mit ér, ahogy azt is, hogy mit érhetne.

IMG_1287

Az irodalmi kör tevékenységét figyelő nagyon is tisztában van azzal, hogy bizony akadozik a kör szekere. Főleg az utóbbi években, a Találkozások harmadik kötetének megjelenése után alig-alig mozdult előre. Ezért e kötettel serkenteni próbáljuk a szunnyadó igyekezetet. Volt néhány találkozó, ahol a kör tagjai felléptek, Maroshévízt és Borszéket említeném, vendégül is alig láttunk valakit. Ellentétben a fénykorral, amikor mentünk és jöttek Korondtól Marosvásárhelyig, Kolozsvártól Bukarestig írók, költők, szerkesztők, illetve szerkesztőségek képviselői.

Szervezhettünk volna találkozót, de nem egy emberes munka. Igazi köri tevékenység hiányában pedig egy valaki nyakába szakadt volna minden szervezési gond.

Megpróbáltunk azt is, hogy fiatal, lendületes vezető kerüljön a kör élére. Nem sok siker koronázta döntésünk, talán a tájékoztatás hiányának köszönhetően. Mert voltak olyan rendezvények, amelyeket kicsit magunkénak is éreztünk, de ezt senki nem erősítette meg. Itt elsősorban a művészkocsmai szerepelésekre utalok, ahol az elnökünknek kinevezett Balázs Gáspár Emil és baráti köre nem egy alkalommal szerepelt sikerrel.

Vegyék hát e kis kötetet úgy, mint egy haldokló számára kapaszkodást segítő szalmaszálat. Nem tudjuk, hogy lesz-e 55 éves évforduló-ünneplés, ahogy azt sem, hogy ki lehetne az a bátor és tettre kész, aki fiatalos lendülettel olyan sikeressé tenné a kört, mint amilyen az főleg a hetvenes, években volt. Örömmel közlöm, hogy többen jelezték, köztük fiatalok is, szívesen vennének részt a köri tevékenységeken. Rajtunk, öreg zsoldosokon – itt elsősorban Bíró Lászlóra, Burján Emilre és magamra utalok – nem fog múlni a segítőkészség hiánya. De tény, fiatalítani kell, főleg azért, mert van akivel!

Hogy milyen elképzelések alapján működik majd a kör, valóban nem a mi dolgunk eldönteni. Szabad a pálya!

Ellenben erre az esztendőre még két könyvbemutatót máris bejelenthetünk: Csergő Lajos – egyik új tagunk – második verseskötete az antológiával egyszerre készült el. Két hét, múlva, április 12-én, kedden azt ismertethetnénk meg az érdeklődőkkel. Május harmadikán, szintén kedden pedig egy másik könyvet. Most van nyomdában Csata Ambrus újabb regénye, a Csillaghullás. Május utolsó keddjén dr. Garda Dezsőt is vendégül láthatnánk, hiszen sorra jelennek meg történelmünkkel, sőt kimondottan gyergyói történelmünkkel kapcsolatos kötetei. Tartalmasan tölthetnénk el másfél, két órát vele is.

Minden esztendőben, júniusban vakációra mennek a tagok. Az utolsó köri ülést június 7-re tervezzük. A késő délutáni időpont miatt nem a könyvtár munkaközösségét kellene terhelnünk. Más helyszínt kereshetnénk a könyvtárral közös rendezvényeinknek, de továbbra is a könyvtárat tartjuk főhadiszállásunknak.

IMG_1283

A gyűjteményes kötetről nincs sok mondanivalónk. Olvassák és terjesszék a hírét. Reményeink szerint a jó hírét.

Köszönet ellenben minden támogatónknak, lett légyen az magyarországi, illetve a két gyergyói székhelyű közbirtokosság, valamint a helyi Rex Video Stúdió. Köszönet a távolból alkotást küldőknek, külön a korondi Ambrus Lajos költő, író, szerkesztő tanárnak és nem, utolsó sorban Bakó Katalinnak, aki korrektori munkájának jóvoltából már csak egy-két helyen tud bosszantani a nyomda ördöge.

Bákai Magdolna a 16 Patak Egyesületen át segít abban, hogy a kötetek megjelenését lehetővé tevő támogatások célba érhessenek.

Nem tudunk eléggé hálásak lenni, a kötetet kiadó F&F Kiadónak és nyomdának, illetve Ambrus Enikő igazgatónak, aki a legmesszebbmenően segített a könyv gondozásában is.

Köszönet minden segítőnknek, támogatónknak!

Jövőben illő lenne egy minden gyergyói, illetve itt is élt alkotó munkáiból válogatni egy terjedelmesebb kötetet. Több olyan tollforgató is van köztük, akit magasabb irodalmi szinten is nyilván tartanak. Félszáz körüli lenne az alkotók száma, ami jogos büszkeséggel tölthetne el minden gyergyóit.

Kérem ossza meg ismerőseivel: