Templomszentelési ünnepség Gyergyószentmiklóson

A szentmisét Msgr. Tamás József püspök celebrálja

Szeretettel hívjuk és várjuk a Munkás Szent József-templom szentelési ünnepségére 2016. május 1-én 17:00 órától a Felsőiskola utcába.

A szentmisét Msgr. Tamás József püspök úr celebrálja.

Közösen adjunk hálát a szerető mennyei Atyának azért a nagy ajándékáért, amit e templom építése folytán nekünk adott. Áll a templom, Istennek háza, ahová bennünket, gyermekeit nagy szeretettel vár!

A templomszentelés szertartása rendkívül gazdag, mély és sokatmondó, ráirányítja figyelmünket az Isten házának szerepére, értékére. Főbb részei a következők:

1. Bevonulás a templomba
2. Vízszentelés a keresztség emlékére
3. Elkezdődik a szentmise
4. Az ige liturgiája
5. A templom falainak megkenése
6. A templom megvilágítása
7. A templom incenzálása
8. A szobor megáldása
9. Az Eukarisztia liturgiája
10. Az Oltáriszentség átvitele

munkas_szent_jozsef_templom

Együtt fohászkodjunk:
Áldott legyen az ész, mely megálmodta. Áldott legyen a kéz, mely megalkotta. Áldott legyen a szem, ami látja, és áldott legyen, aki falai közt imára kulcsolja kezét! Isten gazdag áldását kérjük életükre. Igazságos, tisztaságos, nagyokosságú, erőslelkű, engedelmes, hűséges József, könyörögj érettünk! Béketűrés, iparosok példaképe, családok támasza, házasélet dísze, szűkölködők vigasza, betegek reménye, haldoklók pártfogója, könyörögj érettünk.

Szent József! Segíts minket, hogy a te szerény, kitartó, munkát kedvelő, igazságos és áldozatot vállaló lelkületedet elsajátítsuk, megéljük és másokat is ebben részesítsünk otthon családjainkban, munkahelyeinken és a körülöttünk levő világban.

Kérem ossza meg ismerőseivel: