Testvér?

Gyergyószentmiklósnak 1990 után számos testvérvárosa lett, ezek között az egyik első Budapest V. Kerülete. Nevezhettük ezt mostanáig nagy megtiszteltetésnek, de immár lassan két hónapja jobban illik rá a Tanú egyik híres mondata: akkor még nem tudtuk, hogy békaemberekkel fogunk találkozni.

Aki ezt az írást tovább olvassa talán nem veszi túlzásnak, ha megelőlegezem: a béka igen enyhe kifejezés, s talán azt se, ha megkockáztatom, hogy az ember meg túl erős.
2015 január huszonhatodikát néhány ember nem fogja feledni amíg él. Én is köztük vagyok. Voltak ezt megelőzően is tapasztalataim a román „igazságszolgáltatással”, de azt mégse hittem volna, hogy megeshet az, ami megesett. Hát még az, ami a továbbiakban következett!
Mivel a Mezei János elleni eljárás témája a Monturist nevű vegyesvállalathoz kapcsolódik, újságírók kikérték a többségi tulajdonos, az V. Kerület álláspontját is, ami szó szerint így hangzott:
A Monturist Kft.-ben Belváros-Lipótváros Önkormányzata 50,9995%-os tulajdonnal bír. A társaság jelenlegi ügyvezetője, Virág Zsolt 2014-ben jelezte a belvárosi önkormányzat felé azt, hogy a társaság részére bevitt 44634 négyzetméteres ingatlanvagyonból mintegy 16 ezer négyzetméternyi ingatlant a tulajdonostárs, a gyergyószentmiklósi önkormányzat jogellenesen elvont. Az önkormányzat az ügyvezető jelzését követően haladéktalanul intézkedett: jogászokat és igazságügyi könyvszakértőt kértünk fel. A szakértők részben helyszíni vizsgálatot, részben az okiratok áttekintését követően együttesen arra a következtetésre jutottak, hogy haladéktalanul intézkedni kell: pótolni kell az elmaradt telekkönyvezést, továbbá a mintegy 16 ezer négyzetméter tekintetében, mely a társaság tulajdonát képezte, vissza kell állítani az eredeti állapotot. Amennyiben ez nem lehetséges, kártérítést kell kieszközölni a jogellenesen elvont területekért. Az ügyvezető a többségi tulajdonos, azaz belvárosi önkormányzat tudtával és beleegyezésével 2014. március 17-én feljelentést is tett. A vitás területekkel kapcsolatos eljárások folyamatban vannak. Ezen eljárásokban az ügyvezető a fent említett igényt már bejelentette, az eljárások lezárultával derül ki, hogy a mintegy 16 ezer négyzetméteres területet vagy annak ellenértékét kapja-e meg a társaság.

Az ember már itt elbizonytalanodik, s felteszi magának a kérdést: amennyiben a két tulajdonostárs között vita van, akkor egyből az ügyészségre kell rohanni? Nem kellene első körben megpróbálni leülni és megbeszélni azt?
Aztán vártam, így utólag már bánom is, hogy olyan türelmesen vártam arra, hogy bár most, amikor a feljelentés „eredményéről” cikkez a sajtó, akkor lépnek, s leülnek megbeszélni a vitás kérdéseket. Látva hogy nem ez történik, illetve hogy milyen irányban halad a „nyomozás”, végül lépésre szántam el magam, s levelet írtam az V. Kerület polgármesterének, amiben jeleztem neki, hogy a jelek szerint félrevezeti őket Virág Zsolt, vázoltam a valós helyzetet és javaslatot tettem a megoldásra:

Tisztelt uram!

Volt önkormányzati képviselőként (aki a Monturist történetét igen jól ismerem), egyre nagyobb döbbenettel figyelem a januárban kirobbant ügy fejleményeit, illetve egyre inkább biztos vagyok abban, hogy önök nincsenek tudatában a valós helyzetnek. Számomra egyszerre fontos az, hogy ne szakadjon meg egy régi testvérvárosi kapcsolat, illetve az, hogy Mezei János minél hamarabb visszatérjen a hivatalába, végezhesse tovább a dolgát. Bízva abban, hogy ezen célok öntől sem idegenek, fontosnak tartom, hogy minél hamarabb sor kerüljön a Monturist rendkívüli közgyűlésére, amin a következő döntéseket hozzák:

– azonnali hatállyal leváltják a cég ügyvezetőjét
– ideiglenes ügyvezetőt neveznek ki  (teszem azt 3 hónapra)
– megállapodnak abban, hogy a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezik, záros határidőn belül
– utasítják az új ügyvezetőt, hogy haladéktalanul vonja vissza a Mezei János elleni feljelentést.

A helyzetről szívesen nyújtok részletes tájékoztatást akár itt, akár Budapesten, az önnek megfelelő időpontban, most röviden a következőkre hívom fel a figyelmét:

– A Mezei János ellen felhozott vádaknak semmi valóságalapjuk nincs, csak idő kérdése, hogy ezt az (amúgy kellőképpen elfogult) román igazságszolgáltatás is kimondja.
– A sajtóban az jelent meg itt, tehát a köztudatban az van, hogy Virág Zsolt az önök tudtával, sőt, az önök megbízásából tett feljelentést.
– Az őrizetbe vétel, illetve az azt követő kényszerítő intézkedések alapja az a hangfelvétel volt, ami úgy készült, hogy Virág Zsolt, gyakorlatilag a román titkosszolgálat ügynökeként, provokálta Mezei Jánost, majd az ott elhangzottakat tendenciózus módon fordították románra.

Röviden összefoglalva: ha nem tesz a két önkormányzat közösen sürgős lépéseket (s ebben a döntés az önök kezében van), akkor csak idő kérdése hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az önök aktív közreműködésével a román hatóságok alaptalanul zaklatták és meghurcolták egy testvérváros – Gyergyószentmiklós – polgármesterét. Ilyenre – hála Istennek – eddig nem volt példa a történelemben, s nagyon remélem, hogy nem szeretnék ezt a szerepet eljátszani. Most még van mód ezen változtatni, de az idő sürget.

Kérem szépen, hogy ezeket alaposan fontolják meg!

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

Történt mindez február 25-én. A levelet a polgármester megkapta, erről tájékoztatott a személyi titkárnője, akivel telefonon beszéltem a levél elküldése előtt is, meg után is.
Ennek ellenére – legjobb tudomásom szerint – mindmáig nem tett semmiféle kísérletet a helyzet tisztázására, habár két további levélben (március négy és tizenkettő) sürgettem, illetve tájékoztattam a fejleményekről.
Idáig mindezt magánlevélben intéztem, csak én, ő és a román titkosszolgálat tudtunk róla. De abban a pillanatban amikor Mezei Jánost a lehető legaljasabb módon, teljesen jogtalanul letartóztatták, akkor bűn lenne tovább hallgatnom. Budapest V. Kerülete polgármesterének felelni kell azokra a jogos kérdésekre, hogy miképpen jutottunk ide. A fekete március 25. évfordulóján nem csak nekem, de minden gyergyószentmiklósinak, illetve minden magyar embernek joga van megtudni ezt. A 25 évvel ezelőtti marosvásárhelyi pogrom emlékezetes mozzanata volt az, hogy a marosszéki cigányok kiálltak a megtámadott magyarok mellett. Ma a budapesti testvértől ennyi telik?

Árus Zsolt

Kérem ossza meg ismerőseivel: