Tiltakozó megmozdulás Csíkszeredában

„Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó!”

Tisztelt Honfitársak!

Az 1918. december elsején Gyulafehérváron elhangzott ígéretek mai napig nem teljesültek. Akkor, az ott összesereglett románság teljes jogegyenlőséget ígért nagyapáinknak. Ma is ezeket az ígéreteket kérjük számon.
Mondjuk ki: olyan országot akarunk, ahol az adott szónak súlya, az írásnak értéke van. Olyan országot, ahol egyenrangú állampolgárok vagyunk, és nem veszélyforrásként tekintenek ránk!
Mondjuk ki: az 1918. december 1-én elfogadott elvek kell képezzék a Romániában fennálló nemzeti egyenlőség és nemzeti szabadság erkölcsi, történelmi és jogi alapját.
Ezekre az elvekre építette a Magyar Polgári Párt öt pontos alkotmánymódosító tervezetét és erre alapoztuk azt a Románia Kormányának címzett petíciónkat is, amelyet 2014. november 29-én a sepsiszentgyörgyi Gábor Áron teremben a Magyar Polgári Párt kétszáz önkormányzati tanácsosa fogadott el, majd a város főterén zajló nagygyűlésen is megerősítettünk.
Ma új kormánya van az országnak. Az új kormány fennen hirdeti európai elkötelezettségét. Tegyük egyértelművé számukra: közösségünket megillet minden olyan jog, ami természetes a 21-ik század Európájában, és ezek szavatolása nélkül nem teremthető meg a társadalmi béke. Európa ma, az új kihívások közepette sem tekinthet el alapvető értékeinek tiszteletben tartásától. Üzenjünk tehát Csíkszereda főteréről Tamási Áront idézve: „Ennek a népnek élnie kell!”

Józan ész, magyar szolidaritás és felelősség az erdélyi magyarok iránt! Ennek szellemében hívunk mindenkit, legyünk ott, mutassunk erőt.
Találkozzunk 2015. november 28-án 14 órakor a Csíkszereda főterén!

Marosvásárhely, 2015. november 26.                                                                Biró Zsolt,
                                                                                                                  a Magyar Polgári Párt elnöke

tuntetes


A Magyar Polgári Párt öt pontos alkotmánymódosító tervezete

Az 1918-as nyilatkozatot kell életbe ültetni, amikor a román hatalom kötelezettséget vállalt az autonómiára. Ez lehet jogi és erkölcsi alapja a párbeszédnek, a dokumentum törvényerőre emelése garancia lehet arra, hogy az erdélyi magyarság lojális maradjon Romániához.

Alkotmánymódosítás 5 pontja:

„1.Románia szuverén és oszthatatlan nemzetállama a románoknak és az együtt élő őshonos nemzeti közösségeknek;
2. A romániai őshonos nemzeti közösségek államalkotói tényezői a román államnak;
3. Az 1918. december 1-jei gyulafehérvári nyilatkozat a Romániában fennálló nemzeti egyenlőség és nemzeti szabadság erkölcsi, történelmi és jogi alapja;
4. Őshonos nemzeti közösségekként elismerendők a Romániában élő azon közösségek, amelyek legalább száz esztendő óta együtt élnek a román néppel;
5. A romániai őshonos nemzeti közösségek jogait sarkalatos törvény szavatolja, az érintett nemzeti közösség erre irányuló, legitim módon kifejezett akarata szerint és annak mértékéig a gyulafehérvári nyilatkozat szellemisége alapján és a vonatkozó európai szabályok és gyakorlatok szerint, Románia területi sérthetetlenségének tiszteletben tartásával”

Kérem ossza meg ismerőseivel: