Tíz év után a palarpad2015.blogspot.ro-n újra

Életminőségünk javulását várjuk a rendszertől, vezetőinktől. Napirenden szembesülünk a hibákkal, keressük a felelősöket. Ez így rendben is van, és nem szabad feladni. De vajon minden csak másoktól függ?Meggyőződésem, és vallom, hogy nagyon sok lehetőség nem csak a rendszeren, politikumon, vezetőkön múlik, hanem a mi hozzáállásunkon is. A „hogyan”megtalálásában lenne hívatott segíteni az indulópalarpad2015.blogspot.ro közéleti blog. Szerepe az lenne, hogy mindennapi gondjaink mellett kibeszéljük, megosszuk elképzeléseinket, ötleteinket, a hogyan továbbot. Ebben kérem az együttműködést, elsősorban a fiataloktól és minden jó szándékú gyergyói polgártól.

pal arpad1_kisujsag_cover

Tisztelt Gyergyószentmiklósiak!
Tíz éve múlt 2014 június 23-án, hogy átadtam a város vezetését.  Az eltelt idő miatt, a felnőtté vált fiatalok tájékoztatása érdekében pontosítok: 1992 márciusától 1996 decemberéig alpolgármestere, majd 2004. június 23-ig polgármestere voltam városunknak.
Ez azt is jelenti, hogy az 1989-ben bekövetkezett változás 25 esztendejéből 12 év történéseiért mindenkor felelősséggel tartozok városunk jelenének és jövőjének alakulásában. Érvényes ez 2008–2012 között, a romániai magyar közösségért vállalt, félresikeredett képviselői mandátum idejére is.
A 2012-ben bekövetkezett egészségügyi problémáim kapcsán megéltem a vég közelségének kegyetlen tényét, valamint a számvetés okozta még kegyetlenebb vívódásokat.
Túl mindenen, egészségi állapotom javulása megerősített, és cselekvésre ösztönöz.  Úgy érzem, a magam és a közösség iránt érzett igényesség és felelősség kötelez. Az események ismeretében, úgy gondolom, hogy újra beszélnünk kell röviden a múltról, a jól vagy kevésbé jól végzett dolgainkról. A jelent és jövőt formáló dolgainkról pedig részletesen. Szívvel, lélekkel, indulatok nélkül, és önzetlenül.
Célom hozzájárulni egy folyamat elindításához, mely hosszú távon segítene, egymásra figyelve, közösen cselekedni. Ez nem jelentene sem többet, sem kevesebbet, mint újra őseink nyomdokaiba lépni.
Próbálkozásomat, az önzetlenül, tehetségem szerint a közösségért végzett közel húsz évnyi munka sikereire és kudarcaira, valamint a szerzett tapasztalatokra alapozom.
Nincs szándékomban senkit bántani A múltból tulajdonképpen csak felidézni, megismételni szeretnék dolgokat. Teszem annak reményében, hogy a jelenlegi helyzetben tanulságos lehet. A cél érdekében vállalom a valós vagy akár a valótlan bírálatot is.
Csak egyetlen dolgot kérek Önöktől. Gondolkozzanak el, mindazon ami megjelenik, esetleg elhangzik.
Témák, melyeket érinteni szeretnék:
Politika, önkormányzatiság. A váltás utáni korszakok:
– 1990–2003 (az átmenet);
– 2003–2007 (európai uniós előcsatlakozás);
– 2007–2013 (a csatlakozás első mandátuma);
– hol tart a város a csatlakozás második mandátuma elején (2014–2020).
– elemzés, összehasonlítás;
A kistermelők (mezőgazdaság, állattenyésztés, kisiparosok) és a fogyasztók egymásra találásának segítése.
Gazdaság terén a valós önszerveződés, a meglévő szervezetek tevékenységének összehangolása.
Életképes, működő érdekképviselet (szakszervezet, szociális háló, lakószövetségek stb.) kialakítása, tevékenységük összehangolása.
A közvetlen környezetünkben fellelhető erdei gyümölcsök, gyógynövények közegészségügyi célokra való felhasználásának népszerűsítése.
Néhány javasolt témacsomag, ami igény szerint bővíthető. Természetesen mindez csak tervezet, lendület az induláshoz. Bármilyen közösségünket érintő kezdeményezésnek helye van a párbeszédben. Bízom benne, hogy ez így is lesz.
Tisztelettel,
Pál Árpád
Kérem ossza meg ismerőseivel: