Tizenhatodik alkalommal hirdetik meg a Zöldövezet Programot

2022. február 24-ig küldhetők be a pályázatok

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány több mint 840.000 lejjel támogatja a tizenhatodik alkalommal meghirdetett Zöldövezet Programot

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a Zöldövezet programot. A Zöldövezet egy olyan társadalmi felelősségvállalási program, melynek célja a gyermekek és fiatalok bevonása a környezetvédelmi projektekbe, amelyekhez a MOL Románia több mint 840.000 lej összegű forrást ajánl fel.

 „A MOL Románia legrégebbi társadalmi felelősségvállalási programja, a Zöldövezet folytatódik, és egy olyan új programrész révén frissül, amely megerősít a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre vonatkozó jövőképünkben. Bízunk benne, hogy a program keretében nemcsak a projekteket támogatjuk, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a fenntartható városi mezőgazdasághoz, hanem sikerül a környezettudatos fiatalok új generációjának nevelését és képzését is hatékonyan segíteni.” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A civil szerveztek 2022. február 24-ig küldhetik be környezetvédelmi témájú pályázataikat, amelyek a  Permakultúra a városi övezetekben  vagy a Védett területek programrészek pályázási feltételrendszerébe illeszkednek.

A Védett területek komponens esetében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célul tűzik ki a romániai védett területek népszerűsítését és amelyek a civil szervezetek és iskolák, valamint a helyi közösségek bevonásával növelik azok elfogadottságát a helyi közösségek körében.

A Permakultúra a városi övezetekben komponensen belül azok a projektek támogathatók, amelyek a permakultúra alapelveinek megfelelően támogatják a permakultúra kezdeményezéseket, hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdasági projektek megvalósításához a helyi közösségek bevonásával, a városokban és azok környékén.

A Városi permakultúra programrészben kiválasztott projektek egyenként legfeljebb 50.000 lej támogatásban részesülhetnek, míg a Védett Területek komponensben nyújtott támogatás legtöbb 35.000 lej lehet projektenként.

Az elmúlt évben, a Zöldövezet Programot a járvány által okozott nehézségek és kihívások ellenére is sikeresen életbe ültettük. Ami ennél is örvendetesebb, hogy  programunk 2022-ben is folytatódik a 16-ik kiírással, amely által egyrészt továbbra is támogatjuk a védett területek népszerűsítésével kapcsolatos törekvéseket, másrészt egy új programkomponenst is beiktatunk, amely elősegíti a permakultúra meghonosodását a városi közösségek bevonása által az ilyen jellegű urbánus mezőgazdasági kezdeményezésekbe. Ezáltal továbbra is kitartunk a fenntartható kezdeményezések mellett, amelyek a MOL Romániával fennálló, immár több mint 15 éves partnerségen alapszanak.”, mondta Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatója.

Újdonságok a Zöldövezet program 2022 keretében

A Védett Területek komponens keretében a projektek maximális támogatási összege az előző kiírásokhoz képest 26.000 lej helyett 35.000 lejre emelkedik.

Sajnos a Covid-19 világjárvány okozta helyzet miatt a Városi Zöldövezet komponens, amely elsősorban nagyszámú gyermek- és ifjúsági csoportok bevonásával biztosított tevékenységet, felfüggesztődött.

E komponens helyett egy új programösszetevő kerül bevezetésre, mégpedig a Permakultúra a városi övezetekben, amely a helyi közösségek bevonásával támogatja a fenntartható mezőgazdaság fejlesztését a városokban és azok környékén.

A permakultúra egy olyan módszertan, amelynek segítségével emberi élőhelyek alakíthatók ki harmóniában a természettel, így egy közösség által használt terület jön létre, amely a környezetbe harmonikusan beépülve fejlődik és a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, veszi mintául. Ugyanakkor összehozza a városi kertészeket és a fogyasztókat, hogy ezt a célt szolgálják.

A programról további részletek a www.spatiiverzi.org.ro a www.molromania.ro illetve www.repf.ro honlapokon találhatók.

Statisztikai adatok a Zöldövezet programról

2021-ben összesen 25 projekt kapott támogatást 772.236 lej értékben, amelyekben több mint 5.500-an vettek részt. Ebben az évben csak a program Védett területek komponensén keresztül finanszírozódtak olyan projektek, ahol a nyertes projektek járványügyi kockázatok nélkül, a távolság- és védekezési szabályok betartásával valósultak meg.

A program fennállásának 16 éve alatt összesen 645 környezetvédelmi projektet finanszíroztak több mint 8,2 millió lejjel, amelyekben több mint 240 ezren vettek részt.


A Polgár-Társ Alapítvány közleménye

Kérem ossza meg ismerőseivel: