Tizenhetedik alkalommal hirdetik meg a Zöldövezet Programot

2023. február 23-ig küldhetők be a pályázatok

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány több mint 800.000 lej értékű támogatást nyújt környezetvédelmi projektekre a Zöldövezet program idei kiírásában

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 17. alkalommal hirdeti meg a Zöldövezet programot, a MOL Románia legrégebbi társadalmi felelősségvállalási platformját, amelynek célja a környezetvédelmi projektek támogatása és a fiatalok bevonása a természetvédelmi kezdeményezésekbe. A MOL Románia idén összesen 821.000 lej értékben nyújt támogatást a program két komponensében, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek programrészekben. A civil szervezetek 2023. február 23-ig küldhetik el pályázataikat.

Az idei kiírásban támogatott projektek között díjazni fogják a legjobb eredményeket, így 10.000 lejes jutalomban részesül egy-egy projekt a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek programrészekben.

„A Zöldövezet pályázati program minden újabb kiírásával megerősíti a fenntarthatósággal kapcsolatos elképzeléseinket és szándékainkat, hiszen a program által támogatott valamennyi projekt tükrözi a természet iránti tiszteletünket és a helyi közösségek iránti hosszú távú elkötelezettségünket. Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy ez a program folyamatosan fejlődik, és örömmel figyeljük, hogy a fiatalok nyitottak a környezet védelme iránt és hogy következetesek az ezirányú erőfeszítéseikben.” – mondta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A környezetvédelmi szervezetek február 23-ig nyújthatják be pályázataikat a program két komponense, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek keretében. A beérkező pályázatokat szakértőkből álló zsűri értékeli, a nyertesek listáját pedig március végéig teszik közzé.

A Permakultúra a városi övezetekben programrészben olyan projekteket támogatnak, amelyek a helyi közösségek bevonásával jelentős mértékben hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság fejlesztéséhez a városokban és azok közvetlen környékén, összhangban azokkal az elvekkel, amelyeket a permakultúra népszerűsít.

A Védett területek programösszetevő esetében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek hozzájárulnak a romániai védett területek népszerűsítéséhez, illetve amelyek a helyi közösségek, valamint civil szervezetek és iskolák aktív bevonásával segítik az embereket abban, hogy jobban megértsék a védett területek szerepét és fontosságát. Ezen programösszetevő esetében is pályázhatnak a civil szervezetek más szervezetekkel, közintézményekkel, vagy tanintézményekkel partnerségben.

Mind a védett területek népszerűsítését célzó pályázatok, mind a permakultúra elvein alapuló fenntartható mezőgazdaság fejlesztését célzó pályázatok legtöbb 40.000 lej támogatásban részesülhetnek. 

„A 2022-es év a Zöldövezet program szempontjából a részleges megújulás és az innováció éve volt, hiszen a már hagyományos, védett területekre szánt támogatási keret mellé bevezettük a program egy új, a permakultúra támogatását célzó elemét, ezzel helyettesítve a Városi zöldövezet programrészt. Nagy örömünkre az év végi számvetésnél azt tapasztaltuk, hogy ez az újítás komoly érdeklődést váltott ki a támogatott szervezetek részéről, ami sikeres projekteken keresztül nyilvánult meg. Ennek eredményeként elmondható, hogy a kezdeményezés a várt sikert hozta, ami arra késztet, hogy a permakultúra támogatását a következő évekre is kiemelt témaként tartsuk fenn. Ami a Védett területek programrészt illeti, továbbra is prioritásként kezeljük, mivel ezen meggyőződésünkkel a védett területek fontosságáról világszinten nemrég meghozott döntések is teljes összhangban vannak  (a Biodiverzitás Globális Keretrendszerének elfogadásáról szóló történelmi értékű megállapodás, amelynek célja a szárazföld és az óceánok 30%-ának védetté nyilvánítása 2030-ra).” – mondta Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatója.

 Újdonságok a 2023-as Zöldövezet programban

A program előző kiírásához képest a Védett területek programrészben a projektenkénti maximális megpályázható összeg 35.000 lejről 40.000 lejre emelkedett, a Permakultúra a városi területeken komponens projektjei esetében is 40.000 lej/projekt lesz a támogatás maximális összege.

Idéntől a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány mindkét programrészben díjaz egy-egy szervezetet. A 10.000 lejes díjakat azoknak a szervezeteknek ítélik majd oda, akik a legjobb eredményeket érik el a 2023-ban megvalósított projektjeikben.

A pályázatokat idéntől elektronikusan, e-mailen kell benyújtani a spatiiverzi@repf.ro és a programulspatiiverzi@gmail.com címekre, a határidő: 2023. február 23-ig, 16.00 óra.

A programról további részleteket a www.spatiiverzi.org.ro, www.repf.ro és a www.molromania.ro honlapokon olvashat.

***

Statisztikai adatok a Zöldövezet programról

2022-ben összesen 26 projekt 841.341 lej összegű támogatásban részesült, a resztvevők száma pedig meghaladja az 5.500 főt. A Permakultúra a városi övezetekben komponens keretében 7.107 négyzetméter földterületet műveltek meg, ahol több mint 1.800 fát és cserjét, különböző fűszer-  és aromanövényeket ültettek, valamint zöldségeket termesztettek. A Védett területek programrészben 5 tematikus ösvényt alakítottak ki, 18 Junior Ranger tábort szerveztek és 96 környezetvédelmi nevelési tevékenységet szerveztek. A program fennállásának 16 éve alatt összesen 671 környezetvédelmi projektet támogattak több mint 9 millió lejjel. A finanszírozott projektekben több mint 250.000, főként fiatal személy vett részt. A program indulásától mostanáig a Védett területek programrészben 162 Junior Ranger tábort és 1.451 környezetvédelmi nevelési tevékenységet szerveztek, valamint kialakítottak és rendeztek 149 új tematikus ösvényt a romániai védett területeken.


A Polgár-Társ Alapítvány közleménye

Kérem ossza meg ismerőseivel: