Tömbház-hőszigetelési program

Bemutató

A programot a Regionális Operatív Program 3.1 tengelye finanszírozza (támogatja). Ez nem egy Kormányprogram (18-as Korm. rendelet), ezért a szabályok nem ugyanazok mint a Kormányprogram esetében.

A program fő célja a csökkenteni a tömbházlakások fűtésére szükséges hőenergia mennyiséget (ezáltal a kibocsájtott CO2 mennyiség csökkentése) valamit minél nagyobb számú tömbházlakás hőszigetelése.

A támogatások mértéke, hozzájárulások:

Az elszámolható (támogatott) költségek 60% -át az EU és Románia Kormánya biztosítja.

Az elszámolható költségek 40%-a helyi hozzájárulás, amely alapesetben a következő formában oszlik meg: 15% az önkormányzat (polgármesteri hivatal) hozzájárulása, 25% a Tulajdonosok (a Lakószövetségek) hozzájárulása.

Megjegyzések:

1. Az előkészítési költségekhez (energetikai audit, szakértői felmérés, tervezés stb.) a tulajdonosok (lakószövetségek) nem kell hozzájáruljanak, ezeket az önkormányzat (polgármesteri hivatal) készítteti el, majd ezeket elszámolhatja a pályázat költségvetéséből.
2. Bizonyos esetekben (fogyatékkel élő személyek, nyugdíjasok, olyan családok ahol az egy főre eső átlagjövedelem kisebb mint az országos nettó átlagjövedelem, stb.), egy szociális felmérés után az önkormányzat átvállalhat a tulajdonosokra eső költségekből – ezt az önkormányzat megteheti, de nem kötelező. Ilyen esetekben is a tulajdonosok hozzájárulása nem lehet kevesebb mint 3,5% a munkálatok elszámolható költségéből.
3. Olyan esetekben amikor a lakásban gazdasági / kereskedelmi tevékenység folyik (nem csak egy cég van bejegyezve, hanem effektív tevékenység történik, az illető lakrészt nem lakhatási célra használják) a tulajdonos hozzájárulása 100%.

Egy pályázat értéke 100.000 Euro és 5 milió Euro között kell legyen.

Pályázni (támogatási kérést leadni) csak a város (önkormányzat) tud, a lakószövetségekkel kötött szerződés alapján.

A lakószövetség határozatot kell elfogadjon amely a következőket kell tartalmazza:

A pályázatban való részvételt, a saját hozzájárulás mértékét és összegét, a technikai megoldások elfogadását.
• A lakók számát amelyek elfogadják a javasolt munkálatokat (ez minimum 2/3 kell legyen az összes tulajdonosból)
• Azon lakók száma, akik elfogadják az olyan jellegű munkálatokat amelyek a lakrészeken belül történnek (kötelező az érintett tulajdonosok 100%-a)
• Azon lakók száma, akik elfogadják a javasolt munkálatokat, azokban az esetekben ahol a lakrészt nem lakhatási célra használják – kötelező az érintett tulajdonosok 100%-a.

Ha a tömbház földszintjén kereskedelmi célra épített felületek vannak, ezek részvétele a programban nem kötelező. A jelenleg nem lakhatási célra használt, de lakás célra épült lakrészek  kötelezően részt kell vegyenek a pályázatban.

Csak egész tömbházak vehetnek részt a pályázatban (minden lépcsőház), a munkálatoknak pedig minden lakást érinteniük kell.  A tömbházak minimum P+2 magasságúak kell legyenek, amelyeket 1950 – 1990 között terveztek.

Nem vehetnek részt a pályázatban olyan tömbházak amelyek hasonló célra kaptak állami támogatást az elmúlt 5 évben.

panel_szigeteles

Elszámolható / támogatott munkálat típusok:

Közvetlenül az energiahatékonyságot célzó munkálatok:

Az épületburkolat energiahatékonyságának növelése: falak hőszigetelése, külső ablakok cseréje, teraszok bezárása, a legfelső szint feletti tető hőszigetelése, a földszinti padló hőszigetelése, abban az esetben, amikor a földszinten lakások és nem kereskedelmi felületek vannak,

Az épület fűtésrendszerének feljavítása: a hőszolgáltató rendszer cseréje, javítása a szolgáltató mérési pontjától a fogyasztókig, a közös részeken a vízszintes elosztás kialakítása, egyéni mérés beszerelése.

Alternatív, megújuló energiaforrások felhasználása: napelemek és napkollektorok vásárlása és felszerelése.

Más, kiegészítő munkálatok: egyéni mérőműszerek felszerelése, liftek cseréje, tömbházak visszakötése a központi fűtés rendszerre stb.

Kiegészítő munkálatok (az elszámolható munkálatok legtöbb 15%-a):

• A közös felületeken a villamossági hálózat cseréje
• Az épületek homlokzatának javítása
• Sátortetők javítása, vízszigetelések terasztető esetében
• Vízelvezető rendszerek cseréje / javítása
• Védőjárdák javítása, cseréje
• Levegőztető / szellőztető rendszerek javítása
• A belső víz- és csatorna-hálózatok javítása / cseréje
• Mozgássérült bejárók kialakítása
• Olyan belső munkálatok/javítások melyek a nyílászárók cseréje miatt lettek szükségesek
• Az épület struktúrájának javítása, ha a szakértői jelentés szerint ez szükséges.

Első lépésként szükséges:

• Táblázat, hogy a lakók / tulajdonosok közül ki szeretne részt venni a programban, ki nem (lista, aláírással).
• Táblázat, hogy azon tulajdonosok közül, akik 100%-ban kell hozzájáruljanak a költségekhez (gazdasági/kereskedelmi célra használt lakrészek) ki szeretne részt venni a programban.
• Az épület technikai könyve vagy olyan hivatalos dokumentum, amelyből kiderül, hogy mikor készült a terv.
• Eldönteni, hogy a lehetséges munkálat típusokból mit szeretne a lakószövetség és a tulajdonosok minimum 2/3-a.

A teljes pályázati útmutató megtalálható a következő címen (a 3.1.A tengelyre vonatkozót kell letölteni): http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

Kérem ossza meg ismerőseivel: