Törvényerőre lép a nemzeti park integrált kezelési terve

Véget ért Hargita Megye Tanácsa és a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park közös projektje

Átfogó európai uniós természetvédelmi projektet valósított meg Hargita Megye Tanácsa a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park Igazgatóságával partnerségben. Ennek a projektnek az eredményeként olyan integrált kezelési terv, valamint eszközök állnak az érintettek rendelkezésére, amelyek segítségével a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park az eddigieknél is hatékonyabban, a Natura 2000-es alapelveknek megfelelően menedzselhető. A projektzáró sajtótájékoztatót 2016. július 25-én tartották Gyilkos-tón.

Mint a helyszínre kiutazott újságírók hallhatták, a projekt során elkészült a nemzeti park Natura 2000-es alapelveknek megfelelő integrált természetvédelmi kezelési terve, amelyet az érintett fajok és élőhelyek elterjedésének helyszíni felmérésekből származó frissített adatai alapján dolgoztak ki. A nemzeti parkban 2012. júniusától kezdődő projekt során szakemberek mérték fel a Natura 2000-es fajokat és élőhelyeket, mely adatok felhasználásával kidolgozták az integrált kezelési tervet.

SajtajGyilkosto2016.07.25_3„Ez a projekt rendkívül fontos ahhoz, hogy a Nemzeti Park munkatársai megfelelően tudják végezni a munkájukat” – fogalmazott az eseményen jelen levő Barti Tihamér. A megyei tanács alelnöke szerint a nemzeti park tevékenysége hozzájárul a Gyilkos-tó turisztikai jelentőségének növeléséhez. „Odafigyelünk a jövőben is a Gyilkos-tóra és a Békás-szorosra. Próbálunk azért cselekedni, hogy minél több turista forduljon meg ezeken a helyszíneken” – magyarázta az alelnök. Meglátása szerint ehhez viszont, legalább a nyári hétvégéken állandó és változatos programkínálattal kell várni az idelátogatókat.

„Azért kellett új kezelési tervet készíteni, mert a Nemzeti Park területén Natura 2000-es területek találhatók, és figyelembe kell venni a Natura 2000-es alapelveket is” – magyarázta Laczkó Zoltán. A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője elmondta, a Natura 2000-es listán szereplő és a park területén is előforduló fajok és élőhelyek felmérése 18 hónap alatt történt, a felmérés alapján elkészült terv pedig módszertanilag is lényeges támpontokat ad a kiemelt jelentőségű fajok és élőhelyek további követésére. A követési folyamathoz szükségesek azok az eszközök, amelyeket szintén a projekt során szereztek be.

LaboratorMobil

Hordozható laboratórium

A sajtótájékoztató keretében bemutatták például a hordozható laboratóriumot, amelynek segítségével egy vízanalízist is elvégeztek a Gyilkos-tó vizéből, de vásároltak járműveket, terep- és védőfelszereléseket, teljes túrafelszereléseket, különböző speciális és elektronikai eszközöket, térinformatikai rendszert, víz- és talajminták összetételének vizsgálatához szükséges berendezéseket is. A térinformatikai rendszer használatát a nemzeti park igazgatóságának munkatársai képzésen sajátították el, ugyanakkor a kezelési terv gyakorlatba ültetéséhez szükséges további képzéseken vettek részt. Így a természetvédelmi területek menedzsmentje, a védett fajok és élőhelyek megőrzési állapotának felmérése, valamint kommunikációs technikák szerepeltek a képzések témái között.

A kezelési tervről röviden

A nemzeti parknak eddig is létezett kezelési terve, azonban az nem tartalmazta a Natura 2000-es alapelveket. A nemzeti park területét Natura 2000-es területek fedik le, így a park részeként különleges természetmegőrzési terület (ROSCI0027) és különleges madárvédelmi terület (ROSPA0018) is megtalálható. A projekt során a meglévő kezelési tervet a Natura 2000-es területek védett fajai és élőhelyei elterjedésének helyszíni felmérésekből származó frissített adatai alapján, valamint a Natura 2000-es alapelvek szerint vizsgálták felül a nemzeti park munkatársai, majd készítették el az Integrált természetvédelmi kezelési tervet múlt év végére. Ezt az elkészült tervet az érintett lakossággal, intézményekkel, civil egyesületekkel, valamint kereskedelmi egységekkel fórumokon vitattak meg. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke áprilisban találkozott a Békás-szorosban működő, többnyire állandó korondi lakhellyel rendelkező árusokkal, Katona Mihály, Korond polgármesterének kezdeményezésére, és sikerült egy kompromisszumos megoldás felé terelni az árusok helyzetét. A témára az megbeszéltek alapján még a későbbiekben is vissza fognak térni. A fórumokat követően, az ott elhangzott javaslatok beépítésével az integrált kezelési tervet Neamt Megye Környezetvédelmi Ügynöksége vizsgálta meg, majd a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium hagyta jóvá. A napokban születik meg a minisztérium erre vonatkozó rendelete, ezáltal az integrált kezelési terv törvényerőre lép.

„E projekt lezárása nem jelenti a munka végét, ugyanis folytatni kell az együttműködést Gyergyószentmiklós városával és a környező községekkel, hiszen a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, valamint a Csomád–Bálványos Közösségek Közti Társulás mintájára a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében térségi szintű rendezési terv szükséges ebben a régióban is” – nyilatkozta Borboly Csaba a projektzáró esemény kapcsán.

SajtajGyilkosto2016.07.25_4

Az integrált kezelési terv elérhető Hargita Megye Tanácsának honlapján a következő linkeken: http://hargitamegye.ro/upload/public/hirek/aktak/PNCB-H_CC_A1_PlanManagement.pdf

http://hargitamegye.ro/upload/public/hirek/aktak/PNCB-H_CC_A2_Regulament.pdf

A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park (ROSCI0027 és ROSPA0018 Natura 2000-es területek) integrált természetvédelmi kezelési tervének felülvizsgálása a Natura 2000-es alapelvek szerint elnevezésű projekt július végén zárul. A finanszírozási szerződés összköltségvetése 2.129.159 lej, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programon (POS Mediu) keresztül biztosít.

Kérem ossza meg ismerőseivel: