Törvénytelen a 864/2021-es polgármesteri rendelet?

Árus Zsolt petícióban kérte annak módosítását

Gyergyószentmiklósiak figyelmébe!

A város polgármestere október 26-án adta ki a 864/2021-es rendeletét, amivel a városi közintézményekbe való bejutás feltételeit szabályozta.
Tekintettel arra, hogy az több szempontból is törvénytelen, november 2-án a következő petícióban kértük a polgármestert annak módosítására:

Tisztelt polgármester úr!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 864/2021-es polgármesteri rendelet nincs összhangban a 1090/2021-es kormányhatározattal.
Konkrétan a kormányhatározat 3. melléklete 12. cikkelyének a 4. bekezdése így szól:

„Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, a participantilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contraventionale, administrativ-jurisdictionale si a celor administrative din motive de ordine si siguranta publica, a persoanelor care necesita servicii medicale si prestatii sociale, precum si a persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare în vederea administrarii unei doze de vaccin, în incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla în perioada cuprinsa între a 15a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.”

Következésképpen létezik több olyan kivétel is a zöldigazolvány felmutatásának a követelménye alól, amik nincsenek benne a polgármesteri rendeletben, így az a rendelet jogkorlátozó, ebben a formában való kiadása és alkalmazása hivatali visszaélésnek minősül.
Ez kiemelten hátrányosan érinti azokat a személyeket, akik valamilyen peres ügyben érintettek, s ahhoz, hogy az alkotmány által garantált jogukkal élni tudjanak, szükségük van valamilyen iratra valamelyik intézményéből (például be kell fizessenek egy bélyegilletéket a pénzügyi irodában).
A kérésem éppen ezért az, hogy haladéktalanul hozza összhangba ezt a rendeletet a kormányhatározattal és tájékoztassa az intézmény alkalmazottait a változtatásokról.
Kérem ugyanakkor, hogy engem is tájékoztasson, amint a kért intézkedéseket megtette.

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

A válasz ezen a héten érkezett, itt van.

Ennek kapcsán a következőket fontos megjegyezni:

1. A rendelet jogsértő volta fennáll, függetlenül attól, hogy kiknek nem volt kifogásuk ellene.

2. A legfontosabb jogsértés az, hogy a 1090/2021-es Kormányhatározat világosan és egyértelműen fogalmaz, mikor azt mondja, hogy bármilyen közintézménybe bemehet bárki, aki például jogi eljárásokban érintett. Ezzel szemben a polgármester teljesen tévesen értelmezi azt úgy, hogy oda mehet be bárki, ahol jogi eljárás zajlik. Ez a kormányhatározat szövegének félremagyarázása, ami súlyosan sérti peres ügyek azon résztvevőit, akiknek valamilyen iratra van szükségük a város valamelyik közintézményéből. Ilyen téren a legegyértelműbb példa pont a városi pénzügyi iroda, ami a válaszban is említve van, ugyanis ott kell befizetni bélyegilletékeket, amik nélkül pert indítani vagy folytatni nem lehet.

3. Amúgy a rendeletnek egyrészt nincs jogalapja (ilyet nem is jelölnek meg benne), nem létezik olyan jogszabály, ami feljogosítaná a polgármestert arra, hogy ilyen jellegű rendeletet kiadjon.

4. A rendelet felesleges is, mert a kiadása pillanatában létezett egy kormányhatározat ami tartalmazta a közintézményekbe való belépés feltételeit.

5. Nem utolsósorban a rendelet azért is törvénytelen, mert nincs benne meghatározva, hogy milyen időtartamra érvényes, így elvileg most is érvényben van, annak ellenére, hogy a hivatkozott 1090/2021-es kormányhatározatot azóta már újabbak váltották fel, s a jelenleg érvényes 1242/2021-es is más előírásokat tartalmaz.

Ami a legfontosabb: a városban a közhivatalokba való belépés feltételeit jelenleg két jogszabály írja elő, a szóban forgó polgármesteri rendelet és az 1242/2021-es Kormányhatározat. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi a magasabb rendű, ahol a kettő közt ellentmondás van, ott azt kell mindenkinek betartani. Az pedig a közintézményekbe való belépés feltételeit így szabályozza (3. melléklet, 12. cikkely, 4. bekezdés):

„Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, a participantilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contraventionale, administrativ-jurisdictionale si a celor administrative din motive de ordine si siguranta publica, a persoanelor care necesita servicii medicale si prestatii sociale, precum si a persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare în vederea administrarii unei doze de vaccin, în incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla în perioada cuprinsa între a 15a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.”

Sajnálatos módon ennek a rendeletnek a kibocsátásával a polgármester úr a saját munkatársait is nehéz helyzetbe hozta, mert lényegében arra kötelezte őket, hogy jogsértést elkövetve bizonyos személyeket még bár be se engedjenek a városháza épületeibe. Az irányadó azonban számukra is az kell legyen, hogy a polgármesteri rendelettel szemben a kormányhatározatot kell tiszteletben tartsák.

Akik pedig a kivételek közé tartoznak, azok éljenek a jogukkal és ne tűrjék az, hogy a polgármesteri rendeletre való hivatkozással ne engedjék be őket valamelyik helyi közintézménybe!

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: A Közigazgatási Törvénykönyv értelmében egy ilyen jellegű határozatot Gyergyószentmiklóson magyarul is közzé kell tenni. Amint látható, ez a rendelet csak román nyelvű, s ha ellátogatunk a város honlapjára, azt láthatjuk, hogy annak van ugyan magyar nyelvű változata is, ellenben a polgármesteri rendeletek azon is csak román nyelven vannak közzétéve. Jogos a kérdés, hogy akkor milyen alapon várjuk el a törvény betartását olyan településeken, ahol a magyarság létszáma épp csak meghaladja a 20%-ot?


Árus Zsolt

Kérem ossza meg ismerőseivel: