Tüntetés lesz Gyergyószentmiklóson

A meghurcolt magyarok mellett, a magyarság kollektív megbélyegzése ellen

Január 15-én ülésezett Gyergyószék Székely Tanácsa

Az ülés a soros elnöki tisztség átadásával kezdődött, így mostantól alulírott (Árus Zsolt – a szerk. megj.), a Gyergyószentmiklósi Székely Tanács jelöltje tölti be a széki elnöki tisztséget. Ezt ideiglenes jelleggel, mert az ülésen szó volt a házszabály módosításáról is, ebben a kérdésben a tanács a következő ülésén fog majd dönteni.

A széki tanács megvitatta Székelyföld Autonómia Statútuma módosításának a kérdését is, tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács tavaly júniusi ülésén, – keresvén a kompromisszumot az RMDSZ-el – kinyilvánította, hogy hajlandó módosítani a statútumon, ha azáltal sikerül helyreállítani a székelyföldi autonómia-mozgalom egységét. Ennek jegyében a Tanács plénuma akkor két olyan – az RMDSZ tervezete által inspirált – javaslatot is közvitára bocsátott, amelyekkel pontosítani, illetve kiegészíteni lehet a korábban népszavazáson megerősített statútumot. A széki tanács úgy döntött, hogy azt az álláspontot támogatja, hogy a Székely Nemzeti Tanács következő ülésén vitassa meg a statútum módosítását, majd azt követően kerüljön sor annak parlamenti benyújtására. A széki tanács, – kiemelve annak a fontosságát, hogy Székelyföld jövőjére vonatkozóan ismét egyetlen elképzelés legyen – ezúton is felkér mindenkit, hogy jelezze esetleges módosító vagy kiegészítő javaslatait, kapcsolódjon be abba a társadalmi vitába, aminek a célja az egységes koncepció kidolgozása. Tekintettel arra, hogy a benyújtásra vonatkozó határozat 2008-as keltezésű, a széki tanács álláspontja az, hogy a Székely Nemzeti Tanács következő ülésére minél hamarabb, lehetőség szerint már az első negyedévben kerüljön sor. Ugyanakkor a széki tanács megszavazta, hogy a Csomafalvi Székely Tanács két módosító javaslata kerüljön a Székely Nemzeti Tanács plénuma elé.

A székely szabadság napja kapcsán a széki tanács örömmel vette tudomásul, hogy idén ismét a szokott módon kerülhet sor annak megrendezésre. A megszületett alapfokú ítélet csak megerősíti azt az álláspontot, hogy a jogsértő lépések ellen jogi úton kell fellépni. Várjuk ugyanakkor a rendezvénnyel kapcsolatos konkrét információkat, hogy tudjunk bekapcsolódni annak a szervezésébe.

A kézdivásárhelyi “terror”-üggyel kapcsolatban a széki tanács azt állapította meg, hogy hiba volt a hatóságok részéről pártatlanságra és korrektségre számítani, amikor tavaly több magyar közéleti személy ellen indultak különféle vádak alapján eljárások. Azt kell látni, hogy mivel nem volt határozott közösségi fellépés azokban az esetekben, ezért a hatóságok vérszemet kaptak, s átléptek egy olyan határt, amit már semmiképp nem lehet tűrni. Ezért a széki tanács csatlakozik a máshol már korábban elindított kezdeményezéshez és a következő két szombaton, január 23-án és január 30-án, 16:00 órától Gyergyószentmiklós főterén tüntetést szervez, melyek célja kiállni a jogállam mellet, gyors és igazságos eljárást követelni minden meghurcolt magyarnak (kezdve Mezei Jánossal, s bezárva Szőcs Zoltánnal), illetve elítélni a magyarság kollektív megbélyegzését, amely gyakorlatilag elborította december óta a hazai román közbeszédet.
Ugyanakkor felhívással fordulunk a többi széki székely tanácshoz és a magyar pártokhoz, hogy csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz, legyen az Székelyföld szintjén egységes. (Eddig egyetlen párt, a Gyergyószentmiklósi Magyar Polgári Párt jelezte csatlakozását a megmozduláshoz.)
Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy jelen kezdeményezés kizárólag a megjelölt szempontokat célozza, nem szándékozunk átvenni az igazságszolgáltatás helyét és az egyes konkrét ügyekben ítéletet mondani. Azt várjuk el, hogy a magyarokat ne érje semmiféle diszkrimináció a hatóságok részéről pusztán nemzetiségük miatt, illetve hogy ügyükben szülessen a lehető legrövidebb időn belül jogerős és igazságos ítélet.

Gyergyószentmiklós, 2016. I. 20.      Árus Zsolt

Kérem ossza meg ismerőseivel: