Ügyvezető igazgatót keresnek a Helyi Hőszolgáltató Közműhöz

Munkalehetőség Gyergyószentmiklóson


A Gyergyószentmiklósi Helyi Hőszolgáltató Közmű versenyvizsgát hírdet, ügyvezető állás betöltésére

1. Az állás betöltéséhez szükséges kritériumok: 

a. romániai lakhellyel rendelkező, roman állampolgár
b. magyar és román nyelv alapos ismerete (írott és beszélt nyelv)
c. betöltötte a törvény által szabályozott életkort a funkció betöltéséhez (nagykorú)
d. munkavégzésre alkalmas
e. megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezik a munkavégzéshez, amelyet családorvosi vagy egészségügyi okmány bizonyít
f. megfelel azon kritériumoknak amelyek meghatározzák az állás elfoglalásához szükséges szakmai végzettséget, összrégiséget és egyéb kritériumokat.
g. nem bűntetett előéletű, nem volt véglegesen elítélve a következő bűncselekmények valamelyikéért: emberiség ellen elkövetett bűncselekmény, állam vagy hatóságok elleni bűncselekmény, szolgálat közbeni vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény, amely megakadájozza az igazságszolgáltatás végrehajtását, hamisítás vagy korrupció, szándékosan elkövetett bűncselekmény amely összeférhetetlen lenne a tisztség betöltésével, abban az esetben, ha nem történt rehabilitáció.

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell azon dokumentumokat, amelyek bizonyítják a kritériumoknak való megfelelést, és az önéletrajzot, amely tartalmazza az eddig végzett tevékenységeket.  

Dossziék leadási határideje: 2017. március 2. – a Polgármesteri Hivatal székhelyén található Humán Erőforrás és Bérelszámolás irodán.

2. Jelöltekkel szemben támasztott elvásárok:

a) hosszútávú felsőfokú végzettség (Bolognai rendszer esetén alapképzés+ mesterképzés) gazdasági, management vagy műszaki szakon.
b) a szakmai végzettségnek megfelelő, min. 3 év szakmai tapasztalat

3. Versenyvizsga menete

–      dossziék elbírálása: 2017.03.06
–      írásbeli vizsga: 2017.03.10
–      szóbeli vizsga: 2017.03.13

A vizsga akkor minősül sikeresnek, amennyiben a fordulók mindegyikén minimum 70 pontot ér el a jelentkező.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:00 óra között valamint pénteken 8:00-13:00-ig vagy pedig a következő telefonszámon: 0366-139-914.

4. Könyvészet:

–      Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare
–      Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
–      Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
–       Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;
–      Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populaţiei
–      Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Kérem ossza meg ismerőseivel: