Újabb települések részesülnek a jövedelemadó hat százalékos visszaosztásából

Utak, középületek, állatmenhely, tangazdaság és tájház is épül az igényelt összegekből

Rendkívüli online tanácsülést tartott ma, október 20-án Hargita Megye Tanácsa, ahol több napirendi pontban, számos témában hoztak meg döntéseket.  Többek között 19 településnek szavaztak meg jelentős összegeket a jövedelemadó 6%-os visszaosztásából, de a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia is segítséget kap tartalékalapból a tűzvészben keletkezett károk helyreállítására.

E mellett pedig többek között napirendre került az utak téli karbantartása, a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőséggel kötött együttműködés, amely a pszichoaktív anyagok elleni fellépést és megelőzést hivatott majd elérni, valamint a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás egy nagyobb kérelemmel fordult a megyei tanács fele, hiszen célul tűzték ki, hogy megyénk 2027-re elnyerje az Európai Gasztronómiai Régió címet.

A jövedelemadó 6%-os visszaosztásából Kászonaltíz 500 ezer lejt igényelt egy lovasközpont létrehozására, amely lehetőséget teremt a gyakorlásra, valamint regionális, országos és nemzetközi versenyek megszervezésére. Csíkdánfava 76 ezer lej támogatást kap a Petőfi Sándor Szakközépiskola épületének tangazdasággá való átalakítására, Kápolnásfalunak 200 ezer lejt szavaztak meg víz és csatornarendszer  felújítására és bővítésére.

Homoródszentmártonon egy állatmenhely létrehozását támogatják 100 ezer lejjel, ami megyeszinten kiemelkedő kezdeményezés, Galambfalván pedig 200 ezer lej értékben járulnak hozzá egy szociális konyha felszereléséhez, amely ingyenes vagy kedvezményes áron nyújt szolgáltatásokat nehéz anyagi körülmények között élőknek, időseknek vagy betegeknek.

Farkaslakán 300 ezer lejből korszerűsítenek mezőgazdasági területeken lévő utakat, Bögöz községben a 18-as községi utat, valamint a dobói kultúrház épületét újítják fel 200 ezer lejből. Maréfalván helyi utak aszfaltozását folytatják 60 ezer lejből, Korondon pedig a település közvilágítását modernizálják 200 ezer lej értékben.

Oroszhegy épület felújításra kap 260 ezer lejt, Parajd község helyi utak javítására 200 ezer lejt. Székelyszenterzsébet  40 ezer lejből szereli fel a helyi kultúrház konyháját,

Székelykeresztúron a városháza épülete újulhat meg, melyet 480 ezer lejjel támogatnak, valamint az összegből egy skateparkot is létrehoznak.

Etéden orvosi rendelőt újítanak fel, Székelyvarságon egy hóeltakarításra alkalmas járművet vásárolnak, Szentábrahám községben, Magyarandrásfalván közvilágítást korszerűsítenek, Homoródalmáson 100 ezer lej értékben végeznek munkálatokat a sósfürdőnél és felújítanak egy hidat is. Kobátfalván a helyi kultúrotthon kerül felújításra, de a község általános rendezési terve is aktualizálásra kerül.

Zetelakán 100 lej értékben vásárolnak területet, amelyet bölcsőde építésre használnak, Csíkszentkirály pedig 170 ezer lejből a tájház felújítását fejezné be.

Csíkmadaras 75 ezer lejt kap a Kiss Ferenc Gimnázium fűtésrendszerének kiépítésére, Csíkszentgyörgy község pedig 125 ezer lejt a Gál Sándor iskola sportpályájának létrehozására.

 

A tanácsülés visszanézhető az alábbi linken:

https://www.facebook.com/hargitamegye/videos/169815712858194


Hargita Megye Tanácsának kommunikációs csapata

Kérem ossza meg ismerőseivel: