Válasz a székely Kánaán földi helytartójának

Mint már jeleztem, a Kovászna megyei prefektus orcátlan válaszát sem hagyom szó nélkül, nemrég ment el a címére az alábbi viszontválasz:

Tisztelt prefektus úr!

Hivatkozva a december 14-én kelt, 14836 számú válaszára a következőket szeretném a tudomására hozni:

Ön az említett válaszában azt állítja, hogy Kovászna megyében teljes mértékben biztosított a magyarok nyelvi jogainak a betartása. Ezzel szemben a valóság egészen más képet mutat. Erre példa az alábbi fénykép (a címfotó – a szerk. megj.), amin egy kizárólag román nyelvű felirat látható, holott az illető objektum egy önkormányzati projekt keretében jött létre, tehát kötelezően kellene szerepelnie rajta a magyar feliratnak is. Másik példa az önkormányzati határozatok magyar fordítása. Még a megyeszékhely honlapján is csak román nyelven vannak közzétéve a határozatok, holott a 215/2001-es törvény előírja, hogy azokat magyarul is közzé kell tenni, az 1206/2001-es Kormányhatározattal jóváhagyott szabályok értelmében pedig ennek az előírásnak a betartását a prefektus ellenőrzi, és szintén ő illetékes bírságot is kiróni azokra, akik ezt megszegik.

Ugyanakkor azt is szeretném leszögezni, hogy a magyar feliratokon túl a novemberi petíciómban említett jogszabályok az anyanyelv, írásban és szóban való használatára vonatkozóan is számos előírást tartalmaznak, s ezek betartása terén is számos hiányosság tapasztalható Kovászna megyében is, márpedig ön, mint a törvényesség őre köteles azokban az esetekben is fellépni.

Nem utolsó sorban hadd hívjam fel a figyelmét arra is, hogy a 340/2004-es törvény 19. cikkely (1) bekezdés c) pontja értelmében önnek hivatali kötelessége a társadalmi feszültségek megelőzése, a társadalmi béke fenntartása is. S hogy csak egy példát mondjak, a fogyasztóvédelmi hivatal túlzás nélkül magyarellenesnek nevezhető ténykedése állandó feszültséget okoz a megyében, ön pedig semmit nem tesz ezeknek a feszültségeknek a csökkentéséért, s a jelek szerint ezt a magatartását bíztatásként értékeli az említett hivatal vezetője is. Kérem tehát, hogy tevékenységét pártatlanul kifejtve egyformán őrködjön a megye magyar és román lakói jogainak betartása felett, illetve lépjen fel azok ellen, akik a két közösség között feszültséget keltenek.

Mindezek figyelembevételével felszólítom, hogy haladéktalanul és hiánytalanul tegyen eleget a 2015. november 16-án kelt petíciómban foglaltaknak. Jelzem, hogy jelen levelem az 554/2004-es törvény előírásainak megfelelő előzetes eljárásnak minősül, s amennyiben nem tesz eleget az ebben foglaltaknak, úgy bírósághoz fogok fordulni.

Gyergyószentmiklós, 2016. I. 3.     Üdvözlettel, Árus Zsolt

Kérem ossza meg ismerőseivel: