Választási etikai kódexet javasol elfogadásra Nagy Zoltán polgármesterjelölt

TISZTÁN JÁTSZUNK

Közeledik a választási kampány java. Már elkezdődött a negatív üzenetek időszaka is. Szeretnénk ennek elejét venni és a héten egy asztalhoz ültetni a jelölő szervezetek képviselőit, hogy aláírásukkal tegyenek hitet a tiszta kampány mellett.

A választást megelőző kampány időszakára szükségesnek látjuk, hogy lefektessünk néhány közösen elfogadott alapelvet és azokból következő szabályt.

Célunk, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek garantálják, hogy a kampány a város valódi kérdéseiről, Gyergyószentmiklós jövőjéről, az egyes jelöltek által képviselt értékekről és programokról szóljon, egyben kizárják, hogy a helyhatósági-választáson induló jelölteket személyükben, emberi méltóságukban, jó hírnevükben valótlan támadás érje.

Üdvözlettel:
Nagy Zoltán – polgármesterjelölt
Magyar Polgári Párt Gyergyószentmiklós


Választási Etikai Kódex

Alulírottak a 2016. június 5-i helyhatósági-választás tisztasága és a kampány etikus lebonyolítása érdekében a gyergyószentmiklósi választópolgárok pontos és valósághű tájékoztatása, valamint a demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése érdekében az alábbi Választási Etikai Kódexet fogadják el.

1. Jelen okirat aláírói megállapodnak abban, hogy a 2016. évi helyhatósági választások során a felek a hivatalos választási eljárásban és azon kívül is betartják jelen kódex szabályait, melynek normái a felekre aláírásuk megtételének napjától a választás végleges eredményének közzétételéig hatályosak.

2. A Választási Etikai Kódex aláírói kötelezik magukat arra, hogy kampányuk során saját választási programjuknak, személyüknek, emberi, politikusi értékeiknek, képességeiknek valamint az őket jelölő, támogató szervezetek céljainak megismertetésére törekednek.

3. A másik jelölttel, vagy az őt jelölő, támogató szervezettel szemben nem folytatnak lejárató kampányt, és ilyen céllal másokat sem bíznak meg.
Fentiek érdekében nem tesznek tisztességtelen, ok nélkül személyeskedő és becsületsértő kijelentéseket. Tiszteletben tartják egymás személyiségi jogait, tartózkodnak a feltevéseken alapuló, bizonyítékokkal alá nem támasztott elítélő kinyilatkoztatásoktól. Különösen tiszteletben tartják egymás magánéletét, családját, az ezekre vonatkozó adatokat, információkat kampánytémává nem teszik.
A téves információ terjesztés tilalma egyaránt kiterjesztődik minden nyomtatott, telefonos és egyéb internetes kommunikációs csatornára.

4. A választási eljárás során etikátlannak tekintendő a politikai és személyes hitelrontás, ezért a felek kötelezik magukat arra, hogy ettől tartózkodnak. A hitelrontás körébe tartozik különösen a bűncselekmény elkövetésével történő igaztalan vádolás, jó hírnév kétségbevonása, illetve bármely jelölt magánéleti viszonyainak a személyiségi jogokat sértő kiteregetése és az ezekkel való lejáratása.

5. Egymás szimbólumait, vagy azok megtévesztő hasonmásait a jelöltek egyáltalán nem használják.

6. A kódex aláírói tartózkodnak egymás hirdetéseinek, plakátjainak és egyéb kihelyezett, terjesztett propagandaanyagainak eltávolításától, eltorzításától, megsemmisítésétől.

7. Alulírottak, kötelezik magunkat arra, hogy egymás választási gyűléseit és egyéb rendezvényeit semmilyen módon nem zavarják meg, a gyűléseket céljuktól eltéríteni nem kísérlik meg, ilyen tevékenységtől mind politikai pártjaikat, mind bármely más személyt vagy szervezetet lehetőségeik erejéig távol tartanak.

Jelen választási etikai kódex aláírói kijelentik: magukra nézve kötelezőnek ismerik el a kódexben megfogalmazott etikai normákat, felelősséget vállalnak azért, hogy e normákat maguk, illetve az érdekükben eljáró megbízottak és támogatók is betartsák, és aláírásra javasolják e kódexet mindazon polgári és egyéb szervezeteknek, amelyek a választási kampányban bárki mellett részt vesznek.


                                      Gyergyószentmiklós, 2016. május. 10.                           Aláírók


A fent olvasható, elfogadásra javasolt etikai kódexet elküldtük minden politikai szervezethez, amely részt vesz az idei helyhatósági választásokon. Arra kértük őket, hogy amennyiben egyetértenek az etikai kódexben foglaltakkal, május 11-én aláírásukkal igazolják azt.

Nagy Zoltán

Kérem ossza meg ismerőseivel: