Véget ért a III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor

Tíz gyerek volt részese a tábori programoknak

III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor 

Az unitárius és az érdeklődő más felekezetű gyerekek számára a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség gyerektábort szervezett 2017. július 24-29. között.

A gyerektábor helyszínéül az egyházközség imaháza és annak udvara szolgált. Ahogy az előző években, úgy idén is a tábor napközi tevékenységeket nyújtott, amely során idén tíz gyerek volt részese a tábori programoknak.

A táborunk Jézus tanításának megismertetését tűzte ki céljául, annak témája „Jézus a barátom” volt. Az egyházközségi gyerektáborunk mindig összefoglalója kíván lenni a tanév során a vallásórán tanultaknak. Ezért idén a tábor bibliai alapvetését Jézus működése, tanítása adta. Ezáltal Jézus tanításának lényegéről, az Isten országa megvalósulásáról tanultunk, az ezt bemutató példázatokat és a csodatetteket jártuk körül. Mindezek megtaníttatásával és játékos feldolgozásával, gyakorlatba való ültetésével az volt a célunk, hogy a gyerekek Jézusban ráismerjenek arra a példaadóra, aki az ő barátjuk is lehet. A tábor tevékenységei által – az ismeretszerzés, a játékosság, a szórakozás- mellett egy nagyobb célt is szolgált: az istenszeretetet megéreztetni a gyerekekkel Jézus nagyságán és példáján keresztül.

Minden tábori napnak külön témája volt, így a tábor végére, szombatra egész képet nyertek a gyerekek Jézus tanításainak lényegéről. A tábor témájának kifejtése a következő témákon keresztül valósult meg: Jézus születéséről, megkeresztelkedéséről-elhívásáról szóló törtnetek megbeszélése, Jézus tanítása céljának a megragadása, néhány Isten országáról szóló példázat feldolgozása, Jézus gyógyításainak, csodatetteinek az értelmezése.

A tábor napjai két részből álltak: délelőtti és délutáni tevékenységekből. A délelőtti tevékenység áhítattal kezdődött, ezt követte az egyes bibliai témák játékos kifejtése, gyakorlatba ültetése. Ezt mindig játék követte. Ezután a bibliai szereplőket és helyszíneket készítettük el papírból, papírgurigából. A délelőtti tevékenységet ebéddel zártuk, amelyet a Korona Vendégházban fogyasztottunk el. Ebéd után filmet vetítettünk a gyerekeknek, azután a délután folyamán kincskereső és más szabadtéri, ügyességi játékot játszottunk.

IMG_20170724_165619

A táborunk része volt egy autóbuszos kirándulás, amelyre a tábori hét csütörtökén került sor. A kiránduláson részt vett néhány felnőtt egyházközségi tagunk is. A tábori kirándulás célja az, hogy a gyerekek ismereteket gyűjthessenek más egyházközségek történetéről, életéről, találkozhassanak máshol élő unitárius gyerekekkel, valamint cél a látókörük szélesítése a kirándulás helyszíneinek meglátogatása által. A kirándulás célpontja Árkos, Sepsiszentgyörgy és Sepsikilyén volt. Árkoson a vártemplom meglátogatásában Márk Attila, az egyházközség kántora volt segítségünkre, aki sok érdekességet mesélt a templomról, az egyházközségről. Azután elvezetett bennünket Bálint Zoltán tájmúzeumához. Árkosi körutunkon árkosi unitárius gyerekek is velünk tartottak, akikkel később a Dávid Ferenc téren közös játékban vettünk részt Pál Tünde vallástanár vezetésével. A játék közben fagylalttal szíveskedtek nekünk az árkosiak. Köszönet érte! Ebédelni Sepsiszentgyörgyre indultunk, a Park vendéglőben fogyasztottuk el a finom falatokat. Utána a Székely Nemzeti Múzeumban Bartha Zonga múzeumpedagógus interaktív, játékos vezetése által látogattuk meg az értékes tárlatokat. A délután még tartogatott számunkra látnivalót, mely alkalmával a sepsikilyéni unitárius templom szépségében gyönyörködhettünk.

Táborunkat szombat délben a fényképek kivetítése, emléklapok kiosztása s egy tál meglepetés-fánk elfogyasztása után zártuk. A tábori élményekért mindnyájunkban hála volt.

A táborunk megvalósulását támogatták a résztvevő gyerekek szülei, a Magyar Unitárius Egyház és Hargita Megye Tanácsa. Köszönjük!

Tőkés-Bencze Zsuzsánna
lelkész

Kérem ossza meg ismerőseivel: