Újabb elutasítás a Mezei perében

    Nemrég számoltunk be arról, hogy 2015. július 30-án, csütörtökön a Hargita Megyei Törvényszék alaptalannak ítélve elutasította Mezei János kérését a hatósági felügyelet megváltoztatását illetően. Mezei János a határozat ellen augusztus 3-án fellebbezést nyújtotta be. Az ügyben augusztus 7-én a Marosvásárhelyi Táblabíróságon kellett volna döntés szülessen, de a Mezeit védô ügyvéd hiányzása miatt 10-re halasztották, majd 11-én mondták ki a végleges döntést.
    Mezei hatósági felügyelet alatt marad, megerősítették a Hargita Megyei Törvényszéken hozott határozatot, de jóváhagyták a vádlott fellebbezését a 60 napos határidőt illetően. A döntés szerint az újabb 60 napos hatósági felügyelet 2015 július 30-tól számolódik, az előzetes szigorítások pedig hatályosok maradnak.

     A hatósági felügyelet alatt a vádlott köteles megjelenjen a hatóságok előtt ahányszor csak kéretik; azonnal értesítse a hatóságot az esetleges lakhelyváltozásról; a felügyeleti program szerint jelentkezzen a Gyergyószentmiklósi Rendőrségen ahányszor csak hívatják. A hatósági felügyelet alatt a vádlottnak kötelező betartania a következő előírásokat:
     a) a Hargita Megyei Törvényszék bírájának előzetes engedélye nélkül ne hagyja el Románia területét;
     b) ne lépjen kapcsolatba és ne kommunikáljon sem közvetve, sem közvetlen, sem közvetítőkön keresztül Virág Zsolt felperessel és Virág József, Karsai Károly József, Wohlfart Rudolf, Keresztes Zsombor, Pál-Antal Ildikó, Tinka Kálmán János, Seer Mihai, Bajkó László, Szőcs Tivadar, Bányász Lehel, Csavar Gábor, Ţepeluş Marius, Csergő Tünde, Rippel Ana-Eliza, Munteanu Adrian, Csergő Tibor-András, Péter Gizella, Albert Enikő, Gergely Ármin, Árus Zsolt-István, Nagy Zoltán, Sikó Gyula-Levente, Farkas Zoltán Béla, Portik Csaba, Lăcătuşu Livia, Nagy István, Nagy Francisc, Kamaromi Attila-Sándor tanúkkal;
     c) ne folytasson tevékenységet Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármestereként.
    A kötelezettségek betartásának felügyeletére a Gyergyószentmiklósi Rendőrség jelöltetik ki. A törvényszék felhívja a vádlott figyelmét, hogyha rosszindulattal, előre megfontolt szándékkal áthágja az előírt kötelezettségeket, akkor a hatósági felügyelet előzetes letartóztatással helyettesíthető.
    A határozat végleges.   


11.08.2015

Ora estimata: 15:00
Complet: C7CU
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: În baza art. 425 1 al. 7 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. rap. la art. 205 C.proc.pen. admite contestaţia formulată de inculpatul MEZEI JANOS împotriva încheierii nr. 3/30.07.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Harghita în dosarul nr. 776/96/2015. Desfiinţează în parte încheierea contestată, numai cu privire la referirea la încheierea penală nr. 19/CU/DL/17.04.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş şi la data de la care începe să curgă termenul de 60 de zile pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar şi, rejudecând în aceste limite: Înlătură referirea la încheierea penală nr. 19/CU/DL/17.04.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş din cuprinsul celui de-al treilea alineat al încheierii atacate. Înlătură din încheierea atacată menţinea privind data de la care începe să curgă termenul de 60 de zile pentru efectuarea unei noi verificări a legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar şi reţine că acest termen curge de la data de 30.07.2015. Menţine restul dispoziţiilor încheierii penale contestate, privind respingerea cererii inculpatului Mezei Janos de modificare a măsurii controlului judiciar, constatarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, menţinerea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Mezei Janos, obligaţiile impuse în temeiul art. 215 al. 1 şi 2 C.proc.pen., desemnarea Poliţiei Municipiului Gheorgheni, ca organ de supraveghere a executării obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului, atenţionarea inculpatului în temeiul art. 215 al. 3 C.proc.pen. cu privire la consecinţele încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, comunicarea încheierii către organele prevăzute la art. 215 al. 5 C.proc.pen.. În temeiul art. 275 al. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 11.08.2015, ora 15.00. 
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  33/2015  11.08.2015în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 iulie 2015.

Kérem ossza meg ismerőseivel: