Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések és miserend

Február 26.

 Holnap, február 27-én, hétfőn az elsőáldozók a plébániára jönnek hittanórára. Pénteken az elsőáldozók 13:15 órára jönnek próbára.

 Szerdán, március 1-én hamvazószerda, szigorú böjti nap, a szentmise de. 11 és este18 órakor lesz. Ezzel elkezdődik a nagyböjt.

 Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Megkérjük az imacsoportok vezetőit, hogy a keresztúti ájtatosságok vezetésének sorrendjét jelöljék be a sekrestyében található űrlapon.

 Március 3-án első péntek, meglátogatjuk a betegeket!

 Jövő vasárnap, március 5-én a 9 órás szentmise keretében lesz az elsőáldozók bemutatása.

 A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2%-ával felajánlhatják az egyháznak is. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál, amelyet kitöltve a plébánia irodájában kell leadni.

• Kézműves foglalkozás lesz gyermekeknek és kézimunkázni szerető felnőtteknek minden szombaton 11 órától a plébánia hittantermében. Szeretettel várunk mindenkit!

 Körlevél: 20 éve püspök Tamás József általános helynök úr.


Miserend február 26–március 5.

VASÁRNAP


9,00

11,00

18,00

ÉVKÖZI VIII. VASÁRNAP

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Február

26.

Szt. Viktor, Győző, Edina

HÉTFŐ

18,00

– Laczkó Rózáliáért – 2. éves évf. sztm.

Február

27.

Szt. Leánder, Ákos, Bátor

KEDD

18,00

– Erzsébetért, Károlyért, Annáért, Bálintért ésKrisztináért – megeml. sztm.

Február

28.

Elemér, Oszváld, Román

SZERDA


11,00

18,00

HAMVAZÓSZERDA

Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise  

Március

1.

Albin, Albina, Lea, Levente, Gyopárka

CSÜTÖRTÖK

18,00

– Molnár Anna-Máriáért – 6. hetes sztm.            

Március

2.

Lujza, Magor

PÉNTEK

18,00

– Budapesten elhunyt Kari Anna-Máriáért – 1. éves évf. sztm.

Március

3.

Szt. Kornélia, Szt. Frigyes

SZOMBAT

18,00

– Balogh Dénesért – 1. éves évf. sztm.  

Március

4.

Szt. Kázmér, Zorán

VASÁRNAP


9,00

11,00

18,00

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Március

5.

Szt. Adorján, Adrián, Olivér, Olívia 

Kérem ossza meg ismerőseivel: